Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

 

Wzory dokumentów dotyczących przyznania pobytu w Mieszkaniu Chronionym Treningowym w Dzierzgoniu dla podopiecznych pieczy zastępczej przebywających na procesie usamodzielnienia

 

1. Regulamin Mieszkania Chronionego Treningowego w Dzierzgoniu Szczegóły pliku
Nazwa: 1. Regulamin Mieszkania Chronionego Treningowego w Dzierzgoniu.docx
Opis: Regulamin Mieszkania Chronionego Treningowego w Dzierzgoniu
Utworzono: 2021-06-08 12:04:56
Data dodania: 2021-10-22 11:55:58
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

2. Wniosek o przyznanie pomocy w formie pobytu  w mieszkaniu chronionym treningowym Szczegóły pliku
Nazwa: 2. Załącznik Nr 1 do Regulaminu - Wniosek o przyznanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym.docx
Opis: Wniosek o przyznanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym
Utworzono: 2021-06-08 13:24:59
Data dodania: 2021-11-25 13:17:19
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: docx

3. Zobowiązanie osoby usamodzielnianej Szczegóły pliku
Nazwa: 3. Załącznik Nr 1 do wniosku - Zobowiązanie osoby usamodzielnianej.docx
Opis: Zobowiązanie osoby usamodzielnianej
Utworzono: 2021-06-08 13:25:27
Data dodania: 2021-11-25 13:17:19
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: docx

4. Zobowiązanie opiekuna procesu usamodzielnienia Szczegóły pliku
Nazwa: 4. Załącznik Nr 2 do wniosku - Zobowiązanie opiekuna procesu usamodzielnienia.docx
Opis: Zobowiązanie opiekuna procesu usamodzielnienia
Utworzono: 2021-06-08 13:25:54
Data dodania: 2021-11-25 13:17:20
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: docx

5. Kontrakt Szczegóły pliku
Nazwa: 5. Załącznik Nr 2 do Regulaminu - Kontrakt.docx
Opis: Kontrakt
Utworzono: 2021-06-08 13:18:21
Data dodania: 2021-11-25 13:17:21
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: docx

6. Kwestionariusz oceny pobytu w mieszkaniu Szczegóły pliku
Nazwa: 6. Załącznik Nr 3 do Regulaminu - Kwestionariusz oceny pobytu w mieszkaniu.docx
Opis: Kwestionariusz oceny pobytu w mieszkaniu
Utworzono: 2021-06-08 13:26:15
Data dodania: 2021-11-25 13:17:21
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: docx

7. Protokół zdawczo-odbiorczy Szczegóły pliku
Nazwa: 7. Załącznik Nr 4 do Regulaminu - Protokół zdawczo-odbiorczy.docx
Opis: Protokół zdawczo-odbiorczy
Utworzono: 2021-06-08 13:26:32
Data dodania: 2021-11-25 13:17:21
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: docx

8. Oświadczenie Szczegóły pliku
Nazwa: 8. Oświadczenie.docx
Opis: Załącznik Nr 5 do Regulaminu Mieszkania Chronionego Treningowego w Dzierzgoniu - Oświadczenie
Utworzono: 2021-06-08 12:00:32
Data dodania: 2021-10-22 11:56:00
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

 


 

Wnioski do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku

 

1. Wniosek o wydanie karta parkingowej -  COVID Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o wydanie karta parkingowej - COVID.pdf
Opis: Wniosek o wydanie karta parkingowej - COVID
Utworzono: 2021-10-05 14:02:53
Data dodania: 2021-10-05 13:57:37
Autor pliku: Agnieszka Olszańska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.30 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

2. Wniosek o wydanie karty parkingowej Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o wydanie karty parkingowej.pdf
Opis: Wniosek o wydanie karty parkingowej
Utworzono: 2021-10-05 14:04:03
Data dodania: 2021-10-05 13:57:37
Autor pliku: Agnieszka Olszańska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.41 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

3. Wniosek o wydanie legitymacji Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o wydanie legitymacji.pdf
Opis: Wniosek o wydanie: legitymacji dokumentującej niepełnosprawność, legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności, duplikatu legitymacji dokumentującej niepełnosprawność, duplikatu legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności.
Utworzono: 2021-10-05 14:01:57
Data dodania: 2021-10-05 13:57:38
Autor pliku: Agnieszka Olszańska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

4. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepelnosprawnosci dla dziecka do 16 r.ż. Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o wydanie orzeczenia o niepelnosprawnosci dla dziecka do 16 r.ż..pdf
Opis: Wniosek o wydanie orzeczenia o niepelnosprawnosci dla dziecka do 16 r.ż.
Utworzono: 2021-10-05 14:00:01
Data dodania: 2021-10-05 13:57:39
Autor pliku: Agnieszka Olszańska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

5. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla dorosłych Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla dorosłych.pdf
Opis: Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
Utworzono: 2021-10-05 13:59:30
Data dodania: 2021-10-05 13:57:40
Autor pliku: Agnieszka Olszańska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.42 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

Dobry Start

 

  Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia - Dobry Stary.pdf
Opis: Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej, osobę, o której mowa w art. 37 ust 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej albo osobę usamodzielnianą opuszczającą pieczę zastępczą
Utworzono: 2020-08-11 09:47:11
Data dodania: 2020-08-14 09:49:58
Autor pliku: Martyna Sobczyk
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.72 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 


 

Wniosek o przyznanie dodatku wychowawczego na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka

 

Druk wniosku o przyznanie dodatku wychowawczego Szczegóły pliku
Nazwa: wniosek o przyznanie dodatek wychowawczy.doc
Opis: Wniosek o przyznanie dodatku wychowawczego na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka
Utworzono: 2021-01-26 13:59:50
Data dodania: 2021-01-26 14:00:22
Autor pliku: Martyna Sobczyk
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: doc

 

 


 

Wniosek o przyznanie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego

 

 

Druk wniosku o przyznanie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego Szczegóły pliku
Nazwa: wniosek o przyznanie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego.doc
Opis: wniosek o przyznanie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego
Utworzono: 2021-01-26 14:03:09
Data dodania: 2021-01-26 14:03:36
Autor pliku: Martyna Sobczyk
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: doc

 

 


 

Wzory wniosków dla rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka (świadczenia)

 

Oświadczenia po ukończeniu 18 lat Szczegóły pliku
Nazwa: Oświadczenie rodziny zastępczej - prowadzącego rodzinny dom dziecka.pdf
Opis: Oświadczenie dotyczy dzieci po uzyskaniu 18 roku życia
Utworzono: 2020-08-24 09:37:41
Data dodania: 2020-08-26 09:43:15
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Oświadczenie o przekazaniu dziecka załącznik numer 2 Szczegóły pliku
Nazwa: Oświadczenie .pdf
Opis: Oświadczenie o przekazaniu dziecka pracownikowi PCPR w Sztumie
Utworzono: 2020-01-13 10:19:50
Data dodania: 2020-01-13 08:34:54
Autor pliku: Magdalena Steiniger
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Wniosek o przyznanie dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka w związku z jego niepełnosprawnością Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o przyznanie dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka w związku z jego niepełnosprawnością.pdf
Opis: Wniosek stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 09/2018 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie z dnia 15 maja 2018 roku
Utworzono: 2020-01-13 10:27:43
Data dodania: 2020-01-13 08:34:56
Autor pliku: Ewelina Łegowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.pdf
Opis: Wniosek stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 05/2015 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie z dnia 2 marca 2015 r.
Utworzono: 2020-01-13 10:32:54
Data dodania: 2020-01-13 08:34:57
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Wniosek o przyznanie jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjętego dziecka Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o przyznanie jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów zwiazanych z potrzebami przyjętego dziecka.pdf
Opis: Wniosek stanowi załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 09/2018 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie z dnia 15 maja 2018 roku
Utworzono: 2020-01-13 10:37:32
Data dodania: 2020-01-13 08:34:57
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

  Wniosek o przyznanie środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o przyznanie środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego.pdf
Opis: Wniosek stanowi załącznik nr 1 do załącznika do Zarządzenia nr 15/2015 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 15.04.2015 roku
Utworzono: 2015-04-15 10:51:54
Data dodania: 2020-01-13 08:34:58
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

   Wniosek o przyznanie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnego lub domu jednorodzinnego, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o przyznanie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinneg lub domu jednorodzinnego, w którym prowadzony jest rdd.pdf
Opis: Wniosek stanowi załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 09/2018 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie z dnia 15 maja 2018 roku
Utworzono: 2018-05-15 10:55:39
Data dodania: 2020-01-13 08:34:58
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka.pdf
Opis: Wniosek stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 09/2018 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie z dnia 15 maja 2018 roku
Utworzono: 2018-05-15 11:28:58
Data dodania: 2020-01-13 08:34:58
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania przyjętego do rodziny zastępczej dziecka Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania przyjętego do rodziny zastępczej dziecka.pdf
Opis: Wniosek stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 09/2018 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie z dnia 15 maja 2018 roku
Utworzono: 2018-05-15 11:32:57
Data dodania: 2020-01-13 08:34:59
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu - rodzina zastępcza zawodowa Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu- rodz. zast. zawodowa.pdf
Opis: Wniosek stanowi załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 09/2018 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie z dnia 15 maja 2018 roku
Utworzono: 2018-05-15 11:35:44
Data dodania: 2020-01-13 08:35:00
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ, na jakość sprawowanej opieki Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowoanej opieki.pdf
Opis: Wniosek stanowi załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 09/2018 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie z dnia 15 maja 2018 roku
Utworzono: 2018-05-15 11:39:06
Data dodania: 2020-01-13 08:35:01
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Wniosek o zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich.pdf
Opis: Prośba o zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka
Utworzono: 2020-12-15 14:10:19
Data dodania: 2020-12-15 14:10:54
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 Wzory wniosków dotyczących realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej 
 

1. Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się.pdf
Opis: Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się 2021
Utworzono: 2021-01-19 13:41:56
Data dodania: 2021-01-19 13:42:35
Autor pliku: Agnieszka Olszańska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.35 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

2. Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych 2.pdf
Opis: Wniosek o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych
Utworzono: 2020-09-14 11:53:40
Data dodania: 2020-09-14 11:59:41
Autor pliku: Agnieszka Olszańska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

3. Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier technicznych Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier technicznych 2.pdf
Opis: Wniosek o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych
Utworzono: 2020-09-14 11:54:53
Data dodania: 2020-09-14 12:00:44
Autor pliku: Agnieszka Olszańska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.41 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

4. Wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.pdf
Opis: Wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
Utworzono: 2020-03-30 12:25:46
Data dodania: 2020-03-30 15:11:55
Autor pliku: Agnieszka Olszańska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.18 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

5. Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 2.pdf
Opis: Wniosek o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Utworzono: 2020-09-14 11:59:02
Data dodania: 2020-09-14 12:04:51
Autor pliku: Agnieszka Olszańska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.22 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

6. Wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.pdf
Opis: Wniosek o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
Utworzono: 2020-09-14 11:59:40
Data dodania: 2020-09-14 12:05:51
Autor pliku: Agnieszka Olszańska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

7. Wniosek o dofinansowanie na sport, kulturę, rekreację i turystykę osób niepełnosprawnych Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o dofinansowanie na sport, kulturę, rekreację i turystykę osób niepełnosprawnych 2.pdf
Opis: Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na sport, kulturę, rekreację i turystykę osób niepełnosprawnych
Utworzono: 2020-09-01 09:16:16
Data dodania: 2020-09-07 09:22:20
Autor pliku: Agnieszka Olszańska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

8. Wniosek o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego-tłumacza przewodnika  Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego-tłumacza przewodnika 2.pdf
Opis: Wniosek o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usług tłumacza języka migowego-tłumacza przewodnika
Utworzono: 2020-09-14 11:55:52
Data dodania: 2020-09-14 12:02:21
Autor pliku: Agnieszka Olszańska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

Wzory dokumentów dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych

 

1. Wskazanie opiekuna usamodzielnienia Szczegóły pliku
Nazwa: wskazanie opiekuna usamodzielnienia - 2021.pdf
Opis: wskazanie opiekuna usamodzielnienia oraz zgoda na pełnienie tej funkcji
Utworzono: 2021-10-13 09:48:35
Data dodania: 2021-10-13 09:48:15
Autor pliku: Jarosław Nowak
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

2. Informacja dla osoby usamodzielnianej Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja dla osoby usamodzielnianej 2021.pdf
Opis: Informacja o przysługujących świadczeniach dla osób usamodzielnianych z pieczy zastępczej
Utworzono: 2021-07-01 13:29:00
Data dodania: 2021-07-01 13:29:30
Autor pliku: Jarosław Nowak
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.21 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

3. Indywidualny Program Usamodzielniania Szczegóły pliku
Nazwa: Indywidualny Program Usamodzielnienia.pdf
Opis: Druk IPU dla podopiecznych rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych
Utworzono: 2020-01-03 14:05:36
Data dodania: 2020-01-03 11:45:16
Autor pliku: Jarosław Nowak
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.25 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

4. Zmiany do Indywidualnego Programu Usamodzielnienia Szczegóły pliku
Nazwa: Zmiany do Indywidualnego Programu Usamodzielnienia.pdf
Opis: Szablon do zmian w Indywidualnym Programie Usamodzielnienia
Utworzono: 2020-01-03 13:29:56
Data dodania: 2020-01-03 11:45:25
Autor pliku: Jarosław Nowak
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

5. Oświadczenie o przejściu na proces usamodzielnienia Szczegóły pliku
Nazwa: Oświadczenie o przejściu na proces usamodzielnienia.pdf
Opis: Oświadczenie dotyczące określenia terminu przejścia na proces usamodzielnienia
Utworzono: 2020-01-03 13:04:26
Data dodania: 2020-01-03 11:45:17
Autor pliku: Jarosław Nowak
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.06 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

6. Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki.pdf
Opis: Druk wniosku o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki dla wychowanków pieczy zastępczej
Utworzono: 2020-07-23 14:34:40
Data dodania: 2020-07-23 14:38:45
Autor pliku: Jarosław Nowak
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

7. Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie.pdf
Opis: Druk Wniosku o przyznanie pomocy na zagospodarowanie dla podopiecznych pieczy zastępczej
Utworzono: 2020-07-23 14:36:02
Data dodania: 2020-07-23 14:40:09
Autor pliku: Jarosław Nowak
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

8. Wniosek o przyznanie pomocy na usamodzielnienie Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o przyznanie pomocy na usamodzielnienie.pdf
Opis: Druk wniosku o przyznanie pomocy na usamodzielnienie dla osoby opuszczającej pieczę zastępczą
Utworzono: 2020-07-23 14:37:19
Data dodania: 2020-07-23 14:41:26
Autor pliku: Jarosław Nowak
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

9. Oświadczenie osoby usamodzielnianej Szczegóły pliku
Nazwa: Oświadczenie osoby usamodzielnianej.pdf
Opis: Oświadczenie dotyczące karalności
Utworzono: 2020-01-03 13:11:02
Data dodania: 2020-01-03 11:45:18
Autor pliku: Jarosław Nowak
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

10. Oświadczenie dotyczące sytuacji dochodowej osoby usamodzielnianej Szczegóły pliku
Nazwa: Oświadczenie dotyczące sytuacji dochodowej osoby usamodzielnianej.pdf
Opis: Druk oświadczenia dotyczący sytuacji rodzinnej oraz majątkowej osoby usamodzielnianej ubiegającej się o przyznanie pomocy na usamodzielnienie/ zagospodarowanie
Utworzono: 2020-07-23 14:33:03
Data dodania: 2020-07-23 14:37:14
Autor pliku: Jarosław Nowak
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

11. Upoważnienie do przekazywania świadczeń przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie Szczegóły pliku
Nazwa: Upoważnienie do przekazywania świadczeń przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.pdf
Opis: Druk upoważniający do przekazywania środków pieniężnych
Utworzono: 2020-01-03 13:38:36
Data dodania: 2020-01-03 11:45:20
Autor pliku: Jarosław Nowak
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.23 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

12. Ocena końcowa Indywidualnego Programu Usamodzielnienia Szczegóły pliku
Nazwa: Ocena końcowa Indywidualnego Programu Procesu Usamodzielnienia.pdf
Opis: Druk oceny końcowej procesu usamodzielnienia
Utworzono: 2020-01-03 13:33:49
Data dodania: 2020-01-03 11:45:17
Autor pliku: Jarosław Nowak
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

13. Zmiana opiekuna usamodzielnienia  Szczegóły pliku
Nazwa: zmiana opiekuna usamodzielnienia - 2021.pdf
Opis: zmiana opiekuna usamodzielnienia
Utworzono: 2021-10-13 09:52:08
Data dodania: 2021-10-13 09:48:15
Autor pliku: Jarosław Nowak
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 Wzory dokumentów dla osób usamodzielnianych opuszczających dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy

 

 

1. Wskazanie opiekuna procesu usamodzielnienia Szczegóły pliku
Nazwa: wskazanie opiekuna usamodzielnienia - 2021.pdf
Opis: wskazanie opiekuna usamodzielnienia oraz zgoda na pełnienie tej funkcji
Utworzono: 2021-10-13 09:48:35
Data dodania: 2021-10-13 09:48:15
Autor pliku: Jarosław Nowak
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

2. Zmiana opiekuna usamodzielnienia  Szczegóły pliku
Nazwa: zmiana opiekuna usamodzielnienia - 2021.pdf
Opis: zmiana opiekuna usamodzielnienia
Utworzono: 2021-10-13 09:52:08
Data dodania: 2021-10-13 09:48:15
Autor pliku: Jarosław Nowak
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

3. Informacja dla osoby usamodzielnianej Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja dla osoby usamodzielnianej.pdf
Opis: Informacja o formach pomocy dla osób opuszczających miedzy innymi MOW, MOS ...
Utworzono: 2020-01-03 14:11:30
Data dodania: 2020-01-03 12:14:11
Autor pliku: Jarosław Nowak
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.23 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

4. Indywidualny Program Usamodzielniania Szczegóły pliku
Nazwa: Indywidualny Program Usamodzielnienia.pdf
Opis: Druk IPU dla osób przebywających między innymi w MOW, MOS ...
Utworzono: 2020-01-03 14:00:54
Data dodania: 2020-01-03 12:14:13
Autor pliku: Jarosław Nowak
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.25 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

5. Zmiany do Indywidualnego Programu Usamodzielnienia Szczegóły pliku
Nazwa: Zmiany do Indywidualnego Programu Usamodzielnienia.pdf
Opis: Szablon do zmian w Indywidualnym Programie Usamodzielnienia
Utworzono: 2020-01-03 13:29:56
Data dodania: 2020-01-03 11:45:25
Autor pliku: Jarosław Nowak
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

6. Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki.pdf
Opis: Druk wniosku o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki dla osób usamodzielnianych opuszczających między innymi MOW, MOS ...
Utworzono: 2020-01-03 13:47:54
Data dodania: 2020-01-03 12:14:18
Autor pliku: Jarosław Nowak
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

7. Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie.pdf
Opis: Druk wniosku o przyznanie pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych opuszczających między innymi MOW, MOS ...
Utworzono: 2020-01-03 13:52:14
Data dodania: 2020-01-03 12:14:20
Autor pliku: Jarosław Nowak
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.23 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

8. Wniosek o przyznanie pomocy na usamodzielnienie Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o przyznanie pomocy na usamodzielnienie.pdf
Opis: Druk wniosku o przyznanie pomocy na usamodzielnienie dla osób opuszczających między innymi MOW, MOS ...
Utworzono: 2020-01-03 13:45:19
Data dodania: 2020-01-03 12:14:17
Autor pliku: Jarosław Nowak
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

9. Oświadczenie osoby usamodzielnianej Szczegóły pliku
Nazwa: Oświadczenie osoby usamodzielnianej.pdf
Opis: Oświadczenie dotyczące karalności
Utworzono: 2020-01-03 13:11:02
Data dodania: 2020-01-03 11:45:18
Autor pliku: Jarosław Nowak
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

10. Oświadczenie dotyczące sytuacji dochodowej osoby usamodzielnianej Szczegóły pliku
Nazwa: Oświadczenie dotyczące sytuacji dochodowej osoby usamodzielnianej .pdf
Opis: Druk oświadczenia dotyczący sytuacji majątkowej osoby usamodzielnianej między innymi z MOW, MOS ...
Utworzono: 2020-01-03 14:19:37
Data dodania: 2020-01-03 12:14:15
Autor pliku: Jarosław Nowak
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

11. Upoważnienie do przekazywania świadczeń przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie Szczegóły pliku
Nazwa: Upoważnienie do przekazywania świadczeń przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.pdf
Opis: Druk upoważniający do przekazywania środków pieniężnych
Utworzono: 2020-01-03 13:38:36
Data dodania: 2020-01-03 11:45:20
Autor pliku: Jarosław Nowak
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.23 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

12. Ocena końcowa Indywidualnego Programu Usamodzielnienia Szczegóły pliku
Nazwa: Ocena końcowa Indywidualnego Programu Procesu Usamodzielnienia.pdf
Opis: Druk oceny końcowej procesu usamodzielnienia
Utworzono: 2020-01-03 13:33:49
Data dodania: 2020-01-03 11:45:17
Autor pliku: Jarosław Nowak
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf