Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

Pracownicy
 

Kierownik: Ewelina Łęgowska
numer telefonu: 55 267-74-79,
adres e-mail: e.legowska@pcprsztum.pl

 


 

Główny księgowy: Dorota Lipińska
numer telefonu: 55 267-74-79,

adres e-mail: d.lipinska@pcprsztum.pl

 


 

Zespół do spraw rodzinnej pieczy zastępczej
numer telefonu: 55 267-74-79,

 

Kierownik Zespołu rodzinnej pieczy zastępczej: Natalia Plewako
adres e-mail: n.plewako@pcprsztum.pl

 

Specjalista pracy z rodziną: Małgorzata Zambrzycka
adres e-mail: m.zambrzycka@pcprsztum.pl

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: Agata Solińska
adres e-mail: a.solinska@pcprsztum.pl

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: Martyna Głowacka - Sobczyk
adres e-mail: m.glowacka-sobczyk@pcprsztum.pl

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: Aleksandra Jędraszek
adres e-mail: a.jedraszek@pcprsztum.pl

 


 

Zespół do spraw rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
numer telefonu: 55 640-30-75,

 

Pracownik socjalny do spraw osób niepełnosprawnych: Agnieszka Olszańska
adres e-mail:a.olszanska@pcprsztum.pl

Podinspektor: Martyna Sobczyk
adres e-mail: m.sobczyk@pcprsztum.pl

 


 

Zespół do spraw realizacji świadczeń
numer telefonu: 55 267-74-79,

 

Podinspektor: Magdalena Steiniger
adres e-mail: m.steiniger@pcprsztum.pl

Podinspektor: Sylwia Czarnicka
adres e-mail: s.czernicka@pcprsztum.pl 

 


 

Zespół do spraw administracyjno-organizacyjnych
numer telefonu: 55 267-74-79,
adres e-mail: sekretariat@pcprsztum.pl

 

Podinspektor do spraw organizacyjno-kadrowych: Beata Bartczak

 


 

Punkt Interwecji Kryzysowej
numer telefonu: 55 267-74-79,
adres e-mail: j.nowak@pcprsztum.pl

 

Pracownik socjalny: Jarosław Nowak
adres e-mail: j.nowak@pcprsztum.pl


Radca prawny: Barbara Sikorska


Psycholog: Agnieszka Żejmo