Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

 

Uchwała nr 1/2/2002 z dnia 2 stycznia 2002 roku Szczegóły pliku
Nazwa: Uchwała nr 1/2/2002 z dnia 2 stycznia 2002 roku.jpg
Opis: Uchwała w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.
Utworzono: 2019-10-07 13:24:23
Data dodania: 2019-10-07 22:34:52
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.23 MB
Rozszerzenie pliku: jpg
 

podjęta przez osobę pełniącą funkcję organów publicznych działającą za Radę Powiatu z dnia 2 stycznia 2002 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie działa na podstawie następujących ustaw:
1)    ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dziennik Ustaw z 2022 roku, pozycja 528 z późniejszymi zmianami),
2)    ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 305z późniejszymi zmianami),
3)    ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 2268 z późniejszymi zmianami),
4)    ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dziennik Ustaw z 2022 roku, pozycja 447 z późniejszymi zmianami),
5)    ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 573 z późniejszymi zmianami),
6)    ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 1249 z późniejszymi zmianami)