Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

Uchwała Nr I/2/2002  podjęta przez osobę pełniącą funkcję organów publicznych działającą za Radę Powiatu z dnia 2 stycznia 2002r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie działa na podstawie następujących ustaw:
1)    ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019r., poz. 511 z późn. zm.),
2)    ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.),
3)    ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019r., poz. 1507 z późn. zm.),
4)    ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019r., poz. 1111 z późn. zm.),
5)    ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019r., poz. 1172 z późn. zm.),
6)    ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r., poz. 1390 z późn. zm.)

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:630
Treść wprowadził(a): Gackowski Tomasz, 2019-10-07 22:36:51
Treść wytworzył(a): Monika Zienkowska, 2015-05-21 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-10-07 22:36:37