Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

 

Powiatowa wypożyczalnia sprzętu medyczno- rehabilitacyjnego

 

Wypożyczalnia sprzętu medyczno- rehabilitacyjnego została utworzona w ramach projektu „Rodzina najważniejsza- rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020
i prowadzona jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.

 

Celem działalności wypożyczalni jest ograniczanie skutków niepełnosprawności, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i procesom marginalizacji niepełnosprawnych osób poprzez usprawnienie ich funkcjonowania przy obniżonej sprawności i motoryce wynikającej z wieku i niepełnosprawności.

 

Wypożyczalnia jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie Os. Sierakowskich 15, pok. nr 12.

 

Szczegółowe informacje dostępne pod nr tel. 55 640- 30-75 oraz na stronie internetowej www.pcprsztum.pl pod następującym linkiem: https://pcprsztum.pl/projekty-unijne/rodzina-najwazniejsza-rozwoj-uslug-spolecznych-w-powiecie-sztumskim?view=article&id=139:realizowane-dzialania&catid=23:rodzina-najwazniejsza-rozwoj-uslug-spolecznych-w-powiecie-sztumskim

 

Regulamin wypożyczalni oraz pliki do pobrania znajdują się pod następującym adresem: https://pcprsztum.pl/projekty-unijne/rodzina-najwazniejsza-rozwoj-uslug-spolecznych-w-powiecie-sztumskim?view=article&id=155:powiatowa-wypozyczalnia-sprzetu-rehabilitacyjnego-i-pomocniczego&catid=23:rodzina-najwazniejsza-rozwoj-uslug-spolecznych-w-powiecie-sztumskim

 

 


 

Placówki opiekuńczo – wychowawcze:

 • Dom dla Dzieci w Szropach (14 miejsc)

adres: Szropy 9D, 82-410 Stary Targ

numer telefonu: 508-556-067

 

 • Dom dla Dzieci w Dzierzgoniu (14 miejsc)

adres: ulica Spokojna 1, 82-440 Dzierzgoń

numer telefonu: 518-791-942

 

Dyrektor placówek: Marcin Kerber

 

Placówki prowadzone są na zlecenie Powiatu Sztumskiego przez Fundację Społeczną "Bona Fide" w Dzierzgoniu, ul. Wojska Polskiego 3, numer telefonu: 516 365 556, adres e-mail: biuro@bonafidedzierzgon.pl

 

Placówka opiekuńczo- wychowawcza:

 1. zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;
 2. realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
 3. umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
 4. podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
 5. zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
 6. obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
 7. zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie wydaje skierowania o umieszczeniu w placówce opiekuńczo -wychowawczej na podstawie orzeczenia sadowego.
 Warsztaty Terapii Zajęciowej:

 

 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie (26 miejsc)

dane adresowe: Koniecwałd 1, 82-400 Sztum

numer telefonu: 55-277-11-93, 697-028-061

adres e-mail: wtzkoniecwald@gmail.com

Kierownik: Danuta Senger

 

 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Dzierzgoniu (25 miejsc)

dane adresowe: ulica Traugutta 13, 82-440 Dzierzgoń

numer telefonu: 798-796-302, 690-188-044

strona www.: wtzdzierzgon.pl

adres e-mail: wtz-dzierzgon@wp.pl

Kierownik: Katarzyna Białkowska

 

Warsztaty terapii zajęciowej  prowadzone są przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Koniecwałdzie.
 

Uczestnikiem Warsztatu może zostać osoba, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności ze wskazaniem dotyczącym uczestnictwa do terapii zajęciowej.
 

Aby zostać uczestnikiem warsztatu, należy złożyć podanie do Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej z prośbą o przyjęcie na Warsztat wraz z kopią orzeczenia
o niepełnosprawności. Podanie można złożyć osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną.