Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

Zarządzenia 2021

 

 

Zarządzenie nr 21 Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie nr 21/2021.doc
Opis: Zarządzenie nr 21/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
Utworzono: 2021-12-30 09:22:34
Data dodania: 2022-01-05 09:23:12
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: doc
 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.

 

Zarządzenie nr 19 Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie nr 19.pdf
Opis: Zarządzenie nr 19/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie z dnia 2 listopada 2021r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
Utworzono: 2021-11-02 11:46:42
Data dodania: 2021-11-23 11:47:22
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie z dnia 2 listopada 2021r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.

 

Zarządzenie Nr 17  Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie nr 17/2021.docx
Opis: Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do stosowania Regulaminu Mieszkania Chronionego Treningowego w Dzierzgoniu działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie w ramach projektu „Rodzina najważniejsza- rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim”.
Utworzono: 2021-06-08 08:20:25
Data dodania: 2021-10-25 08:17:55
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie z dnia 8 czerwca 2021r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do stosowania Regulaminu Mieszkania Chronionego Treningowego w Dzierzgoniu działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie w ramach projektu „Rodzina najważniejsza- rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim”.

 

Załącznik do powyższego zarządzenia: >>  Regulamin Mieszkania Chronionego Treningowego Szczegóły pliku
Nazwa: Regulamin Mieszkania Chronionego Treningowego w Dzierzgoniu.docx
Opis: Regulamin stanowi załącznik do zarządzenia nr 17/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie z dnia 08.06.2021r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do stosowania Regulaminu Mieszkaniu Chronionego Treningowego w Dzierzgoniu
Utworzono: 2021-06-08 08:23:52
Data dodania: 2021-10-25 08:17:54
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.16 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

 

Zarządzenie nr 13 Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie Nr 13-2021.pdf
Opis: Zarządzenie Nr 13/2021 z dnia 17 maja 2021r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
Utworzono: 2021-05-17 08:52:33
Data dodania: 2021-05-21 08:53:14
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie z dnia 17 maja 2021r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

 

Zarządzenie nr 6 Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie nr 6 z 2021 roku.pdf
Opis: Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2021 r.
Utworzono: 2021-01-29 09:48:43
Data dodania: 2021-02-12 09:49:04
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

z 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2021r.

 

 


 

Zarządzenia 2020

 

  Zarządzenie Nr 4 Szczegóły pliku
Nazwa: ZARZĄDZENIE ŚRODKI POM... 2020 rok.pdf
Opis: Zarządzenie Nr 4/2020
Utworzono: 2020-01-27 07:06:08
Data dodania: 2020-01-28 07:42:25
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Zienkowska Monika
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

z 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2020 rok

 

 


 

Zarządzenia 2019

 

  Zarządzenie Nr 1 Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie Nr 1/2019 .pdf
Opis: Zarządzenie w sprawie karty wzorów podpisów pracowników upoważnionych do dokonywania wstępnej kontroli
Utworzono: 2019-01-07 11:26:31
Data dodania: 2020-01-08 12:26:41
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

z 2019 roku w sprawie karty wzorów podpisów pracowników upoważnionych do dokonywania wstępnej kontroli - oceny merytorycznej i kwalifikowalności oraz zatwierdzania do wypłaty wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
  Zarządzenie Nr 2 Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie Nr 2/2019.pdf
Opis: Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu opiniującego wnioski osób niepełnosprawnych ...
Utworzono: 2020-01-08 11:44:27
Data dodania: 2020-01-08 12:26:43
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 1.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

z 2019 roku w sprawie powołania Zespołu opiniującego wnioski osób niepełnosprawnych o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz ustalenia procedur postępowania w zakresie dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Zarządzenie Nr 3 Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie Nr 3/2019.pdf
Opis: Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad udzielania osobie niepełnosprawnej dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON
Utworzono: 2019-01-09 11:46:22
Data dodania: 2019-05-22 14:38:09
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 1.37 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 z 2019 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania osobie niepełnosprawnej dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Zarządzenie Nr 4 Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie Nr 4/2019.pdf
Opis: Zarządzenie w sprawie zasad udzielania osobie niepełnosprawnej dofinansowania do likwidacji barier ...
Utworzono: 2019-01-09 11:51:27
Data dodania: 2019-05-22 14:38:24
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 3.77 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
 

w sprawie zasad udzielania osobie niepełnosprawnej dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 


Zarządzenie Nr 5 Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie Nr 5/2019.pdf
Opis: Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania ... w 2019 roku
Utworzono: 2019-01-10 11:53:18
Data dodania: 2020-01-08 12:26:44
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.30 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
 

z 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2019 roku


Zarządzenie Nr 6 Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie Nr 6/2019.pdf
Opis: Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu opiniującego wnioski o dofinansowanie ... ze środków PFRON
Utworzono: 2019-01-10 13:23:50
Data dodania: 2020-07-22 13:29:33
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 1.42 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

z 2019 roku w sprawie powołania Zespołu opiniującego wnioski o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz procedur postepowania w zakresie dofinansowania wyżej wymienionych zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 


Zarządzenie Nr 7 Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie Nr 7/2019.pdf
Opis: w sprawie ustalenia planu działalności PCPR w Sztumie na 2019 rok
Utworzono: 2019-01-10 11:55:58
Data dodania: 2020-01-08 12:26:30
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
 

z 2019 roku w sprawie ustalenia planu działalności Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie na 2019 rok

  Zarządzenie Nr 8 Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie Nr 8/2019.pdf
Opis: Zarządzenie w sprawie wprowadzenia w PCPR w Sztumie Regulaminu przeprowadzania zamówień publicznych ...
Utworzono: 2019-01-10 11:57:00
Data dodania: 2020-01-08 12:26:45
Autor pliku: Ewelina Łegowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

z 2019 roku w sprawie wprowadzenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie Regulaminu przeprowadzania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro

  Zarządzenie Nr 9 Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie Nr 9/2019.pdf
Opis: zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru ...
Utworzono: 2019-02-15 11:58:06
Data dodania: 2020-01-08 12:26:47
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

z 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
 

Zarządzenie Nr 10 Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie Nr 10/2019.pdf
Opis: Zarządzenie w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru ...
Utworzono: 2019-02-28 11:59:15
Data dodania: 2020-01-08 12:26:48
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.42 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
 

z 2019 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
 

  Zarządzenie Nr 11 Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie Nr 11/2019.pdf
Opis: Zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz ... w PCPR w Sztumie
Utworzono: 2019-03-05 12:00:25
Data dodania: 2020-01-08 12:26:49
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.22 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

z 2019 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie


Zarządzenie Nr 12 Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie Nr 12/2019.pdf
Opis: Zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminu pilotażowego programu pn. Aktywny samorząd
Utworzono: 2019-03-05 12:01:33
Data dodania: 2020-01-08 12:26:55
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 2.87 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

z 2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu pilotażowego programu pn. Aktywny samorząd


Zarządzenie Nr 13 Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie Nr 13/2019.pdf
Opis: Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury umieszczania dziecka ...
Utworzono: 2019-03-12 12:02:48
Data dodania: 2020-01-08 12:26:57
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
 

z 2019 roku w sprawie wprowadzenia procedury umieszczania dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej (w przypadku otrzymania postanowienia sądowego)

 

Zarządzenie Nr 14 Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie Nr 14/2019.png
Opis: Zarządzenie w sprawie przyznawania dofinansowania ze środków PFRON ... w 2019 roku
Utworzono: 2019-03-15 13:38:40
Data dodania: 2020-07-22 13:44:25
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.55 MB
Rozszerzenie pliku: png
 

w sprawie przyznania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w 2019 roku​


Zarządzenie Nr 15 Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie Nr 15/2019.pdf
Opis: Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu plastycznego ...
Utworzono: 2019-03-25 12:05:07
Data dodania: 2020-01-08 12:27:00
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.53 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
 

z 2019 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu plastycznego na kartkę wielkanocną organizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Sztumie

  Zarządzenie Nr 16 Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie Nr 16/2019.pdf
Opis: Zarządzenie w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu ...
Utworzono: 2019-04-11 12:15:44
Data dodania: 2020-01-08 12:27:01
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

z 2019 roku w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu plastycznego na kartkę wielkanocną organizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

  Zarządzenie Nr 17 Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie Nr 17/2019.pdf
Opis: zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych
Utworzono: 2019-06-03 12:17:19
Data dodania: 2020-01-08 12:26:31
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

z 2019 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych

  Zarządzenie Nr 18 Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie Nr 18/2019.pdf
Opis: Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu dofinansowania zakupu okularów ... w PCPR w Sztumie
Utworzono: 2019-06-26 12:18:49
Data dodania: 2020-01-08 12:27:03
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

z 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok stosowanych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodziniew Sztumie

  Zarządzenie Nr 19 Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie Nr 19/2019.pdf
Opis: Zarządzenie w sprawie zakładowego planu kont ...
Utworzono: 2019-06-26 12:20:06
Data dodania: 2020-01-08 12:27:06
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

z 2019 roku w sprawie zakładowego planu kont dla programu Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych


Zarządzenie Nr 20 Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie Nr 20/2019.pdf
Opis: Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury kwalifikowania kandydatów ... w PCPR w Sztumie
Utworzono: 2019-07-23 12:21:54
Data dodania: 2020-01-08 12:26:31
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
 z 2019 roku w sprawie wprowadzenia procedury kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz opiniowania kandydatów na rodzinę zastępczą spokrewnioną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

  Zarządzenie Nr 21 Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie Nr 21/2019.pdf
Opis: Zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminu pilotażowego programu pn. Aktywny samorząd
Utworzono: 2019-07-31 12:23:14
Data dodania: 2020-01-08 12:26:37
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 3.00 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

z 2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu pilotażowego programu pod nazwą: Aktywny samorząd
  Zarządzenie Nr 22 Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie Nr 22/2019.pdf
Opis: Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu fotograficznego ...
Utworzono: 2019-08-02 12:24:35
Data dodania: 2020-01-08 12:27:09
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.82 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

z 2019 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu fotograficznego pt „Najciekawsze zdjęcie wakacyjne” organizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Sztumie

  Zarządzenie Nr 23 Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie Nr 23/2019.pdf
Opis: Zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzorów wniosków oraz terminu wypłat ...
Utworzono: 2019-08-02 12:26:05
Data dodania: 2020-01-08 12:27:11
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.53 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

z 2019 roku w sprawie wprowadzenia wzorów wniosków oraz terminu wypłat dodatku wychowawczego oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego
  Zarządzenie Nr 24 Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie Nr 24/2019.pdf
Opis: Zarządzenie w sprawie wykazu prac transportowych wykonywanych ... w PCPR w Sztumie
Utworzono: 2019-08-30 12:29:14
Data dodania: 2020-01-08 12:26:37
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.18 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

z 2019 roku w sprawie wykazu prac transportowych wykonywanych ręcznie oraz innych prac związanych z wysiłkiem fizycznym kobiet oraz wykazu prac uciążliwych dla kobiet w ciąży
i kobiet karmiących dziecko piersią w
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
  Zarządzenie Nr 25 Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie Nr 25/2019.pdf
Opis: Zarządzenie w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego ...
Utworzono: 2019-09-03 12:30:43
Data dodania: 2020-01-08 12:26:38
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.21 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

z 2019 roku w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego na zdjęcie wakacyjne dla dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej organizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
  Zarządzenie Nr 26 Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie Nr 26/2019.pdf
Opis: Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu bożonarodzeniowego ...
Utworzono: 2019-11-06 12:32:07
Data dodania: 2020-01-08 12:26:40
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.86 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

z 2019 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu bożonarodzeniowego pt. Podziel się magią Świąt organizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie