Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

Na podstawie artykułu 8 ustęp 4 Ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że:
Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

  • udostępnianie informacji na pisemny wniosek, złożony w naszej siedzibie.