Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

 

 

Archiwum ogłoszeń

 

 

 

 

Aktualne ogłoszenia - 2022

 

17 maja

 

 


 

 

Grafika przedstawiająca plakat dotyczący obchodów Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci przypadającego na dzień 30 kwietnia

 

 


Życzenia wielkanocne


 

grafika przedstawiająca plakat dotyczący powiatowego programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób  stosujących przemoc w rodzinie

 

 

 


 

Informacja dla uchodźców z Ukrainy

 

grafika przedstawiające ulotkę dot. pomocy dla uchodźców z Ukrainy

 

grafika przedstawiające ulotkę dot. pomocy dla uchodźców z Ukrainy

 

 


Grafika przedstawiająca plakat do konkursu wielkanocnego 2022

 

 


 

Grafika przedstawiająca mężczyznę z podkulonymi nogami i tekst Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

 


 

grafika przedstawiająca plakat związany z przypadającym 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw

 

 


 

Komunikat  dotyczący „Rodzina 500+”

 

Wniosek o 500+ przez PUE ZUS – dla osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem/ opiekuna prawnego/ opiekuna faktycznego
 

Sprawujesz pieczę zastępczą nad dzieckiem, jesteś opiekunem prawnym albo opiekunem faktycznym (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) i chcesz złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze z rządowego programu „Rodzina 500+” ? Możesz to zrobić przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Przeczytaj instrukcję Szczegóły pliku
Nazwa: Instrukcja jak złożyć 500+ PUE ZUS - PLIK NR 2.pdf
Opis: Instrukcja jak złożyć wniosek na 500+ PUE ZUS
Utworzono: 2022-01-17 13:40:10
Data dodania: 2022-01-17 13:40:29
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 1.65 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Świadczenie wychowawcze 500+ otrzymasz na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat. Świadczenie przysługuje niezależnie od Twoich dochodów.

 

Aby otrzymać wsparcie, złóż wniosek o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” (SW-O), przeznaczony dla osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem/ opiekuna prawnego/ opiekuna faktycznego.

 

Pamiętaj
Od 1 lutego 2022 r. będziesz mógł złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres świadczeniowy, który rozpoczyna się od 1 czerwca 2022 r. a kończy
31 maja 2023 r. Jeśli teraz pobierasz świadczenie z gminy lub jako osoba sprawująca pieczę zastępczą nad dzieckiem, pobierasz dodatek wychowawczy z powiatu, będzie Ci on nadal wypłacany do 31 maja 2022 r.

 

Jeśli w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2022 r. zacząłeś sprawować pieczę zastępczą nad dzieckiem/ stałeś się opiekunem prawnym/ opiekunem faktycznym, możesz jeszcze złożyć wniosek na aktualny okres świadczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca 2021 r. i trwa do 31 maja 2022 r. Możesz też złożyć wniosek do ZUS na ten okres świadczeniowy na dziecko, nad którym zacząłeś  sprawować  pieczę zastępczą / stałeś się jego opiekunem prawnym/ opiekunem faktycznym przed 2022 r., jeśli wcześniej nie złożyłeś wniosku do gminy o świadczenie wychowawcze albo do powiatu o dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego.

 

Ważne
Jeśli wysłałeś już przez PUE ZUS wniosek o świadczenie wychowawcze (SW-O) i chcesz go skorygować, złóż wniosek ponownie i wprowadź poprawne dane.