Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

Rok: 2023

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, o wyborze oferty

 

>> Plik do pobrania:

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego pn. - organizacja 10-dniowej kolonii letniej dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej z programem profilaktyki zdrowia Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o wyborze oferty - kolonia letnia 2023.docx
Opis: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca zapytania ofertowego pn. „Organizacja 10-dniowej kolonii letniej dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej z programem profilaktyki zdrowia”
Utworzono: 2023-07-31 15:47:34
Data dodania: 2023-07-31 15:48:07
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do złożenia ofert cenowych na organizację 10-dniowej kolonii letniej dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej z programem profilaktyki zdrowia.

 

>> Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert cenowych Szczegóły pliku
Nazwa: Zaproszenie do składania ofert - kolonia letnia - 21.07.2023r.docx
Opis: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do złożenia ofert cenowych na: „Organizacja 10-dniowej kolonii letniej dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej z programem profilaktyki zdrowia”
Utworzono: 2023-07-21 11:20:43
Data dodania: 2023-07-21 11:17:59
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.16 MB
Rozszerzenie pliku: docx

​Załacznik nr 1 - Formularz cenowo – ofertowy Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 1 - Formularz cenowo-ofertowy.docx
Opis: Formularz cenowo-ofertowy
Utworzono: 2023-07-21 11:22:58
Data dodania: 2023-07-21 11:17:57
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

​Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx
Opis: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Utworzono: 2023-07-21 11:23:18
Data dodania: 2023-07-21 11:17:57
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

​Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług z zakresu objętego przedmiotem zamówienia Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług z zakresu objętego przedmiotem zamówienia.docx
Opis: Wykaz wykonanych usług z zakresu objętego przedmiotem zamówienia
Utworzono: 2023-07-21 11:21:45
Data dodania: 2023-07-21 11:17:58
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

​Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 4 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu.docx
Opis: Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu
Utworzono: 2023-07-21 11:23:41
Data dodania: 2023-07-21 11:17:58
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

​Załącznik nr 5 - Wykaz kadry Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 5 - Wykaz kadry.docx
Opis: Wykaz kadry
Utworzono: 2023-07-21 11:22:32
Data dodania: 2023-07-21 11:17:58
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

​Załącznik nr 6 - Opis ośrodka wypoczynkowego Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 6 - Opis ośrodka wypoczynkowego.docx
Opis: Opis ośrodka wypoczynkowego
Utworzono: 2023-07-21 11:18:38
Data dodania: 2023-07-21 11:17:59
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

​Załącznik nr 7 - Projekt umowy Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 7 - Projekt umowy.docx
Opis: Projekt umowy
Utworzono: 2023-07-21 11:20:23
Data dodania: 2023-07-21 11:17:59
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

​Załącznik nr 8 - Klauzula RODO Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 8 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.docx
Opis: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Utworzono: 2023-07-21 11:19:46
Data dodania: 2023-07-21 11:17:59
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, o wyborze oferty

 

>> Plik do pobrania:

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego pn. „Świadczenie wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu sztumskiego” Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o wyborze oferenta - 17.07.2023r..docx
Opis: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca zapytania ofertowego pn. Świadczenie wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu sztumskiego
Utworzono: 2023-07-17 14:36:11
Data dodania: 2023-07-17 14:37:31
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do złożenia ofert cenowych na świadczenie wsparcia psychologicznego w ramach projektu „Rodzina najważniejsza – rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim”, dla uczestników projektu osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu sztumskiego.

 

>> Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert cenowych  Szczegóły pliku
Nazwa: Zaproszenie do składania ofert - psycholog ON - 06.07.2023r..docx
Opis: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do złożenia ofert cenowych na: świadczenie wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu sztumskiego.
Utworzono: 2023-07-06 08:53:19
Data dodania: 2023-07-06 08:42:37
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 1 - Formularz cenowo – ofertowy Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 1 - formularz cenowo - ofertowy - psycholog ON - 06.07.2023r..docx
Opis: Formularz cenowo - ofertowy
Utworzono: 2023-07-06 08:57:44
Data dodania: 2023-07-06 08:42:36
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 2 - Wykaz osób Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 - wykaz osób którymi dysponuje Wykonawca do świadczenia wsparcia psychologicznego - 06.07.2023r..docx
Opis: Wykaz osób którymi dysponuje Wykonawca do świadczenia wsparcia psychologicznego
Utworzono: 2023-07-06 08:44:32
Data dodania: 2023-07-06 08:42:37
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - 06.07.2023r..docx
Opis: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Utworzono: 2023-07-06 08:47:02
Data dodania: 2023-07-06 08:52:46
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 4 - Wzór umowy Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 4 - wzór umowy - 06.07.2023r..docx
Opis: Wzór umowy
Utworzono: 2023-07-06 08:52:59
Data dodania: 2023-07-06 08:42:37
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 5 - Klauzula RODO  Szczegóły pliku
Nazwa: Klauzula RODO - 06.07.2023r..docx
Opis: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahenci/strony umów cywilnoprawnych
Utworzono: 2023-07-06 08:55:13
Data dodania: 2023-07-06 08:42:36
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, o wyborze oferty

 

>> Plik do pobrania:

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego pn. „Dwudniowy pobyt dla 20 osób z niepełnosprawnościami”  Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca zapytania ofertowego pn. Dwudniowy pobyt dla 20 osób z niepełnosprawnościami.docx
Opis: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca zapytania ofertowego pn. „Dwudniowy pobyt dla 20 osób z niepełnosprawnościami” w związku z realizacją projektu „Rodzina najważniejsza – rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Utworzono: 2023-05-11 15:11:55
Data dodania: 2023-05-11 15:08:00
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do składania ofert cenowych na: dwudniowy pobyt dla 20 osób z niepełnosprawnościami.

 

>> Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert cenowych Szczegóły pliku
Nazwa: Zaproszenie do składania ofert - 26.04.2023r.docx
Opis: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do złożenia ofert cenowych na: dwudniowy pobyt dla 20 osób z niepełnosprawnościami.
Utworzono: 2023-04-26 14:33:46
Data dodania: 2023-04-26 14:26:47
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: docx

​Załacznik nr 1 - Formularz cenowo – ofertowy Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 1 - formularz cenowo - ofertowy - 26.04.2023r.docx
Opis: Formularz cenowo - ofertowy
Utworzono: 2023-04-26 14:31:19
Data dodania: 2023-04-26 14:26:47
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu - 26.04.2023r.docx
Opis: Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu
Utworzono: 2023-04-26 14:31:48
Data dodania: 2023-04-26 14:26:47
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 3 - Klauzula RODO Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 3 - Klauzula RODO - 26.04.2023.docx
Opis: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahenci/strony umów cywilnoprawnych
Utworzono: 2023-04-26 14:32:42
Data dodania: 2023-04-26 14:26:47
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje o unieważnieniu postępowania dotyczącego zapytania ofertowego pn. „Dwudniowy pobyt ze szkoleniem dla 20 osób z niepełnosprawnościami"

 

>> Plik do pobrania:

Informacja o unieważnieniu Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o unieważnieniu postępowania -„Dwudniowy pobyt ze szkoleniem dla 20 osób z niepełnosprawnościami.docx
Opis: Informacja o unieważnieniu postępowania dotyczącego zapytania ofertowego pn. „Dwudniowy pobyt ze szkoleniem dla 20 osób z niepełnosprawnościami.”, w związku z realizacją projektu „Rodzina najważniejsza – rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Utworzono: 2023-04-26 10:10:53
Data dodania: 2023-04-26 10:07:46
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, o wyborze oferty

 

>> Plik do pobrania:

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego pn. „Przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego”  Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o wyborze - szkolenie pogotowie rodzinne.docx
Opis: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego pn. przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego w związku z realizacją projektu „Rodzina najważniejsza – rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Utworzono: 2023-04-25 14:35:48
Data dodania: 2023-04-25 14:31:58
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, o wyborze oferty

 

>> Plik do pobrania:

Rozstrzygniecie dot. rozeznania rynku ofert pn. „Przeprowadzenie warsztatów socjoterapeutycznych dla 20 osób z niepełnosprawnościami”  Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej rozeznania rynku ofert pn. przeprowadzenie warsztatów dla 20 osób z niepełnosprawnościami.docx
Opis: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej rozeznania rynku ofert pn. „przeprowadzenie warsztatów dla 20 osób z niepełnosprawnościami” w związku z realizacją projektu „Rodzina najważniejsza – rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Utworzono: 2023-04-25 12:35:04
Data dodania: 2023-05-05 12:33:40
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów dla 20 osób z niepełnosprawnościami, pn.:

 • trening zarządzania emocjami i stresem,
 • trening skutecznej komunikacji interpersonalnej.

 

>> Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert  Szczegóły pliku
Nazwa: Rozeznanie rynku.docx
Opis: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do składania ofert na: przeprowadzenie warsztatów dla 20 osób z niepełnosprawnościami, pn.: trening zarządzania emocjami i stresem; trening skutecznej komunikacji interpersonalnej.
Utworzono: 2023-04-13 09:43:52
Data dodania: 2023-04-13 09:37:51
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: docx

​Załacznik nr 1 - Formularz cenowo – ofertowy   Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 1 - Formularz cenowo - ofertowy.docx
Opis: Formularz cenowo - ofertowy
Utworzono: 2023-04-13 09:44:35
Data dodania: 2023-04-13 09:37:52
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu   Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu.docx
Opis: Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu
Utworzono: 2023-04-13 09:45:41
Data dodania: 2023-04-13 09:37:52
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 3 - Klauzula RODO   Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 3 - Klauzula RODO.docx
Opis: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - kontrahenci/strony umów cywilnoprawnych
Utworzono: 2023-04-13 09:45:05
Data dodania: 2023-04-13 09:37:52
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do złożenia ofert cenowych na: przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.

 

>> Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert cenowych  Szczegóły pliku
Nazwa: Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe 2023.docx
Opis: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do złożenia ofert cenowych na: przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego
Utworzono: 2023-04-13 09:06:44
Data dodania: 2023-04-13 08:57:59
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.16 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 1 - Formularz cenowo – ofertowy  Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 1 - Formularz cenowo - ofertowy.docx
Opis: Formularz cenowo - ofertowy
Utworzono: 2023-04-13 09:14:13
Data dodania: 2023-04-13 08:57:55
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx
Opis: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Utworzono: 2023-04-13 09:12:53
Data dodania: 2023-04-13 08:57:56
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług z zakresu objętego przedmiotem zamówienia  Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług.docx
Opis: Wykaz wykonanych usług w ciągu ostatnich 2 lat wraz z załączeniem dowodu potwierdzającego należyte ich wykonanie.
Utworzono: 2023-04-13 09:15:06
Data dodania: 2023-04-13 08:57:56
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu  Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 4 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu.docx
Opis: Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu
Utworzono: 2023-04-13 09:11:19
Data dodania: 2023-04-13 08:57:57
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 5 - Wykaz osób  Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 5 - wykaz osób.docx
Opis: Wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca do przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe w ramach projektu „Rodzina najważniejsza- rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim”
Utworzono: 2023-04-13 09:12:17
Data dodania: 2023-04-13 08:57:57
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 6 - Wzór umowy Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 6 - wzór umowy.docx
Opis: Wzór umowy
Utworzono: 2023-04-13 09:10:14
Data dodania: 2023-04-13 08:57:58
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 7 - Klauzula RODO  Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 7 - Klauzula informacyjna RODO.docx
Opis: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahenci/strony umów cywilnoprawnych
Utworzono: 2023-04-13 09:07:16
Data dodania: 2023-04-13 08:57:58
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do składania ofert cenowych na: dwudniowy pobyt ze szkoleniem dla 20 osób z niepełnosprawnościami.

 

>> Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert cenowych  Szczegóły pliku
Nazwa: Zaproszenie do składania ofert.docx
Opis: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do składania ofert cenowych na: dwudniowy pobyt ze szkoleniem dla 20 osób z niepełnosprawnościami.
Utworzono: 2023-04-07 13:34:19
Data dodania: 2023-04-07 13:27:38
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: docx

​Załacznik nr 1 - Formularz cenowo – ofertowy   Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 1 - Formularz cenowo - ofertowy.docx
Opis: Formularz cenowo - ofertowy
Utworzono: 2023-04-07 13:35:16
Data dodania: 2023-04-07 13:27:37
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu   Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu.docx
Opis: Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu
Utworzono: 2023-04-07 13:35:55
Data dodania: 2023-04-07 13:27:37
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 3 - Klauzula RODO  Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 3 - Klauzula RODO.docx
Opis: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - kontrahenci/strony umów cywilnoprawnych
Utworzono: 2023-04-07 13:36:35
Data dodania: 2023-04-07 13:27:37
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, o wyborze oferty

 

>> Plik do pobrania:

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego pn. „Świadczenie wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu sztumskiego” Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o wyborze oferenta - psycholog ON.docx
Opis: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca zapytania ofertowego pn. Świadczenie wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu sztumskiego w związku z realizacją projektu „Rodzina najważniejsza – rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Utworzono: 2023-03-29 15:22:20
Data dodania: 2023-03-29 15:18:29
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do złożenia ofert cenowych na świadczenie wsparcia psychologicznego w ramach projektu „Rodzina najważniejsza – rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim”, dla uczestników projektu osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu sztumskiego.

 

>> Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert cenowych Szczegóły pliku
Nazwa: Zaproszenie do składania ofert - psycholog ON.docx
Opis: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do złożenia ofert cenowych na: świadczenie wsparcia psychologicznego w ramach projektu „Rodzina najważniejsza – rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim” dla uczestników projektu - osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu sztumskiego.
Utworzono: 2023-03-20 13:48:34
Data dodania: 2023-03-20 13:44:34
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załacznik nr 1 - Formularz cenowo – ofertowy  Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 1 - formularz cenowo - ofertowy - psycholog ON.docx
Opis: Formularz cenowo - ofertowy
Utworzono: 2023-03-20 13:49:32
Data dodania: 2023-03-20 13:44:32
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 2 - Wykaz osób   Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 - wykaz osób którymi dysponuje Wykonawca do świadczenia wsparcia psychologicznego.docx
Opis: Wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca do świadczenia wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Rodzina najważniejsza- rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim”
Utworzono: 2023-03-20 13:50:45
Data dodania: 2023-03-20 13:44:32
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx
Opis: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Utworzono: 2023-03-20 13:51:23
Data dodania: 2023-03-20 13:44:33
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 4 - Wzór umowy   Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 4 - wzór umowy.docx
Opis: Wzór umowy
Utworzono: 2023-03-20 13:51:49
Data dodania: 2023-03-20 13:44:33
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 5 - Klauzula RODO  Szczegóły pliku
Nazwa: Załacznik nr 5 - Klauzula RODO.docx
Opis: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahenci/strony umów cywilnoprawnych
Utworzono: 2023-03-20 13:52:50
Data dodania: 2023-03-20 13:44:33
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, o wyborze oferty

 

>> Plik do pobrania:

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego pn. „Przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze” Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o wyborze oferty - 09.02.2023r.docx
Opis: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego pn. „Przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze związku z realizacją projektu „Rodzina najważniejsza – rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Utworzono: 2023-02-09 11:13:22
Data dodania: 2023-02-09 11:17:35
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje o wyborze oferty

 

>> Plik do pobrania:

Rozstrzygniecie dot. rozeznania rynku ofert pn. „przeprowadzenie warsztatów socjoterapeutycznych” Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o wyborze oferty.docx
Opis: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej rozeznania rynku ofert pn. „Przeprowadzenie warsztatów socjoterapeutycznych”
Utworzono: 2023-02-08 13:30:41
Data dodania: 2023-02-08 13:24:57
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje o unieważnieniu unieważnienia postępowania dotyczącego rozeznania rynku pn. „przeprowadzenie warsztatów socjoterapeutycznych”

 

>> Plik do pobrania:

Informacja o unieważnieniu unieważnienia Szczegóły pliku
Nazwa: Informaja u unieważnieniu unieważnienia.docx
Opis: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje o unieważnieniu unieważnienia postępowania dotyczącego rozeznania rynku pn. „Przeprowadzenie warsztatów socjoterapeutycznych”
Utworzono: 2023-02-08 13:29:46
Data dodania: 2023-02-08 13:24:58
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje o unieważnieniu postępowania dotyczącego rozeznania rynku pn. „przeprowadzenie warsztatów socjoterapeutycznych”

 

>> Plik do pobrania:

Informacja o unieważnieniu postępowania Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o unieważnieniu postępowania - 06.02.2023.docx
Opis: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje o unieważnieniu postępowania dotyczącego rozeznania rynku pn. „Przeprowadzenie warsztatów socjoterapeutycznych"
Utworzono: 2023-02-08 13:27:18
Data dodania: 2023-02-08 13:24:57
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, o wyborze oferty

 

>> Plik do pobrania:

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego pn. „Przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe” Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o wyborze oferty - szkolenie dla rodzin zastępczych zawodowych.docx
Opis: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego pn. przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe w związku z realizacją projektu „Rodzina najważniejsza – rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Utworzono: 2023-02-06 15:43:23
Data dodania: 2023-02-06 15:45:04
Autor pliku: Ewelia Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx
 

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do składania ofert cenowych na: przeprowadzenie warsztatów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w dwóch grupach 10-osobowych w wymiarze 10 godzin/grupa, w terminie do 31.05.2023r. 

 

>> Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert cenowych Szczegóły pliku
Nazwa: Rozeznanie rynku - warsztaty socjoterapeutyczne 06.02.2023.docx
Opis: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie w ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na: przeprowadzenie warsztatów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w dwóch grupach 10-osobowych w wymiarze 10 godzin/grupa, w terminie do 31.05.2023. Warsztaty będą skierowane do grupy otwartej dzieci w wieku od 7 do 16 lat
Utworzono: 2023-02-06 14:33:40
Data dodania: 2023-02-06 14:22:25
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: docx

​Załacznik nr 1 - Formularz cenowo – ofertowy  Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 1 - formularz cenowo - ofertowy 06.02.2023.docx
Opis: Formularz cenowo - ofertowy
Utworzono: 2023-02-06 14:34:17
Data dodania: 2023-02-06 14:22:25
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu  Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu 25.01.2023.docx
Opis: Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu
Utworzono: 2023-01-25 14:13:23
Data dodania: 2023-01-25 14:08:37
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 3 - Klauzula RODO Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 3 - Klauzula RODO 25.01.2023.docx
Opis: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahenci/strony umów cywilno-prawnych
Utworzono: 2023-01-25 14:12:15
Data dodania: 2023-01-25 14:08:38
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje o unieważnieniu postępowania dotyczącego rozeznania rynku pn. „przeprowadzenie warsztatów socjoterapeutycznych”

 

>> Plik do pobrania:

Informacja o unieważnieniu postępowania Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o unieważnieniu postępowania - 06.02.2023.docx
Opis: Informacja o unieważnieniu postępowania dotyczącego rozeznania rynku pn. „Przeprowadzenie warsztatów socjoterapeutycznych”, w związku z realizacją projektu „Rodzina najważniejsza – rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Utworzono: 2023-02-06 14:23:52
Data dodania: 2023-02-06 14:22:24
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do złożenia ofert cenowych na: przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze

 

>> Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert cenowych Szczegóły pliku
Nazwa: Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów 25.01.2023r.docx
Opis: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do złożenia ofert cenowych na: przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze.
Utworzono: 2023-01-25 14:52:26
Data dodania: 2023-01-25 14:51:23
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 1 - Formularz cenowo – ofertowy Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 1 - Formularz cenowo - ofertowy.docx
Opis: Formularz cenowo - ofertowy
Utworzono: 2023-01-25 14:53:02
Data dodania: 2023-01-25 14:51:20
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx
Opis: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Utworzono: 2023-01-25 14:53:41
Data dodania: 2023-01-25 14:51:21
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług z zakresu objętego przedmiotem zamówienia Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług.docx
Opis: Wykaz wykonanych usług w ciągu ostatnich 2 lat wraz z załączeniem dowodu potwierdzającego należyte ich wykonanie
Utworzono: 2023-01-25 14:54:14
Data dodania: 2023-01-25 14:51:21
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 4 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu.docx
Opis: Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu
Utworzono: 2023-01-25 14:54:46
Data dodania: 2023-01-25 14:51:21
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 5 - Wykaz osób Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 5 - Wykaz osób.docx
Opis: Wykaz osób którymi dysponuje Wykonawca do przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze w ramach projektu „Rodzina najważniejsza- rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim”
Utworzono: 2023-01-25 14:55:30
Data dodania: 2023-01-25 14:51:22
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 6 -  Wzór umowy Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 6 - Wzór umowy.docx
Opis: Wzór umowy
Utworzono: 2023-01-25 14:55:52
Data dodania: 2023-01-25 14:51:22
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 7 -  Klauzula RODO Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 7 - Klauzula informacyjna RODO.docx
Opis: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahenci/strony umów cywilnoprawnych
Utworzono: 2023-01-25 14:56:25
Data dodania: 2023-01-25 14:51:22
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje o unieważnieniu postępowania dotyczącego zapytania ofertowego pn. „przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe"

 

>> Plik do pobrania:

Informacja o unieważnieniu postępowania Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o nierozstrzygnięciu zapytania ofertowego 25.01.2023r.docx
Opis: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje o nierozstrzygnięciu zapytania ofertowego z dn. 13.01.2023r., którego przedmiotem było przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze
Utworzono: 2023-01-25 14:44:02
Data dodania: 2023-01-25 14:44:18
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do składania ofert cenowych na: przeprowadzenie warsztatów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w dwóch grupach 10-osobowych w wymiarze 10 godzin/grupa, w terminie do 31.05.2023r. 

 

>> Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert cenowych  Szczegóły pliku
Nazwa: Rozeznanie rynku - warsztaty socjoterapeutyczne 25.01.2023.docx
Opis: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie w ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na: przeprowadzenie warsztatów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w dwóch grupach 10-osobowych w wymiarze 10 godzin/grupa, w terminie do 31.05.2023r.
Utworzono: 2023-01-25 14:09:28
Data dodania: 2023-01-25 14:08:36
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: docx

​Załacznik nr 1 - Formularz cenowo – ofertowy   Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 1 - formularz cenowo - ofertowy 25.01.2023.docx
Opis: Formularz cenowo - ofertowy
Utworzono: 2023-01-25 14:12:53
Data dodania: 2023-01-25 14:08:37
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu   Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu 25.01.2023.docx
Opis: Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu
Utworzono: 2023-01-25 14:13:23
Data dodania: 2023-01-25 14:08:37
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 3 - Klauzula RODO  Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 3 - Klauzula RODO 25.01.2023.docx
Opis: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahenci/strony umów cywilno-prawnych
Utworzono: 2023-01-25 14:12:15
Data dodania: 2023-01-25 14:08:38
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje o unieważnieniu postępowania dotyczącego rozeznania rynku pn. „przeprowadzenie warsztatów socjoterapeutycznych”

 

>> Plik do pobrania:

Informacja o unieważnieniu postępowania  Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o unieważnieniu postępowania - socjoterapia.docx
Opis: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje o unieważnieniu postępowania dotyczącego rozeznania rynku pn. „Przeprowadzenie warsztatów socjoterapeutycznych”,
Utworzono: 2023-01-25 14:01:20
Data dodania: 2023-01-25 14:01:40
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do złożenia ofert cenowych na: przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe.

 

>> Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert cenowych Szczegóły pliku
Nazwa: Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe 2023.docx
Opis: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe
Utworzono: 2023-01-13 14:52:52
Data dodania: 2023-01-13 14:50:02
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 1 - Formularz cenowo – ofertowy Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 1 - Formularz cenowo - ofertowy.docx
Opis: Formularz cenowo - ofertowy
Utworzono: 2023-01-13 14:55:45
Data dodania: 2023-01-13 14:50:00
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx
Opis: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Utworzono: 2023-01-13 14:56:27
Data dodania: 2023-01-13 14:50:00
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług z zakresu objętego przedmiotem zamówienia Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług.docx
Opis: Wykaz wykonanych usług w ciągu ostatnich 2 lat wraz z załączeniem dowodu potwierdzającego należyte ich wykonanie
Utworzono: 2023-01-13 14:53:58
Data dodania: 2023-01-13 14:50:01
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 4 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu.docx
Opis: Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu
Utworzono: 2023-01-13 14:54:30
Data dodania: 2023-01-13 14:50:01
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 5 - Wykaz osób Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 5 - wykaz osób.docx
Opis: Wykaz osób którymi dysponuje Wykonawca do przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe w ramach projektu „Rodzina najważniejsza- rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim”
Utworzono: 2023-01-13 14:55:15
Data dodania: 2023-01-13 14:50:01
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 6 - Klauzula RODO Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna RODO.docx
Opis: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahenci/strony umów cywilnoprawnych
Utworzono: 2023-01-13 14:51:45
Data dodania: 2023-01-13 14:50:02
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 7 - Wzór umowy Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 7 - wzór umowy.docx
Opis: wzór umowy
Utworzono: 2023-01-13 14:53:26
Data dodania: 2023-01-13 14:50:02
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do złożenia ofert cenowych na: przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze.

 

>> Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert cenowych Szczegóły pliku
Nazwa: Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów 2023.docx
Opis: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do składania ofert cenowych na: przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze
Utworzono: 2023-01-13 14:37:06
Data dodania: 2023-01-13 14:35:16
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załacznik nr 1 - Formularz cenowo – ofertowy Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 1 - Formularz cenowo - ofertowy.docx
Opis: Formularz cenowo - ofertowy
Utworzono: 2023-01-13 14:39:44
Data dodania: 2023-01-13 14:35:13
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx
Opis: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Utworzono: 2023-01-13 14:41:14
Data dodania: 2023-01-13 14:35:13
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług z zakresu objętego przedmiotem zamówienia Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług.docx
Opis: Wykaz wykonanych usług w ciągu ostatnich 2 lat wraz z załączeniem dowodu potwierdzającego należyte ich wykonanie
Utworzono: 2023-01-13 14:40:28
Data dodania: 2023-01-13 14:35:13
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 4 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu.docx
Opis: Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu
Utworzono: 2023-01-13 14:39:22
Data dodania: 2023-01-13 14:35:14
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 5 - Wykaz osób Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 5 - wykaz osób.docx
Opis: Wykaz osób którymi dysponuje Wykonawca do przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze w ramach projektu „Rodzina najważniejsza- rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim”
Utworzono: 2023-01-13 14:38:00
Data dodania: 2023-01-13 14:35:15
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 6 - Klauzula RODO Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna RODO.docx
Opis: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahenci/strony umów cywilnoprawnych
Utworzono: 2023-01-13 14:38:58
Data dodania: 2023-01-13 14:35:15
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 7 - Wzór umowy Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 7 - wzór umowy.docx
Opis: wzór umowy
Utworzono: 2023-01-13 14:35:46
Data dodania: 2023-01-13 14:35:16
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do składania ofert cenowych na: przeprowadzenie warsztatów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w dwóch grupach 10-osobowych w wymiarze 10 godzin/grupa, w terminie do 31.05.2023. 

 

>> Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert cenowych  Szczegóły pliku
Nazwa: Rozeznanie rynku - warsztaty socjoterapeutyczne 2023.docx
Opis: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do składania ofert na: przeprowadzenie warsztatów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży.
Utworzono: 2023-01-13 14:23:31
Data dodania: 2023-01-13 14:21:47
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: docx

​Załacznik nr 1 - Formularz cenowo – ofertowy  Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 1 - formularz cenowo - ofertowy 2023.docx
Opis: formularz cenowo - ofertowy
Utworzono: 2023-01-13 14:24:09
Data dodania: 2023-01-13 14:21:47
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu  Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu 2023.docx
Opis: Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu
Utworzono: 2023-01-13 14:24:51
Data dodania: 2023-01-13 14:21:47
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 3 - Klauzula RODO  Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 3 - Klauzula RODO 2023.docx
Opis: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahenci/strony umów cywilnoprawnych
Utworzono: 2023-01-13 14:25:34
Data dodania: 2023-01-13 14:21:48
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 


 

 

 

Rok: 2022

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, o wyborze oferty

 

>> Plik do pobrania:

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego na świadczenie usług w zakresie poradnictwa psychologicznego  Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o wyborze oferty psycholog - 2023.docx
Opis: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca zapytania ofertowego pn. Świadczenie usług w zakresie poradnictwa psychologicznego.
Utworzono: 2022-12-30 13:00:53
Data dodania: 2023-01-02 13:01:32
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, o wyborze oferty

 

>> Plik do pobrania:

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego na świadczenie usług w zakresie poradnictwa prawnego  Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o wyborze oferty poradnictwo prawne - 2023.docx
Opis: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca zapytania ofertowego pn. Świadczenie usług w zakresie poradnictwa prawnego.
Utworzono: 2022-12-30 13:06:22
Data dodania: 2023-01-02 13:06:47
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

 


 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do złożenia ofert cenowych na: świadczenie usług w zakresie poradnictwa prawnego

 

>> Plik do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert cenowych Szczegóły pliku
Nazwa: Zaproszenie ofertowe - Świadczenie usług w zakresie poradnictwa prawnego.docx
Opis: Zapraszenie do składania ofert cenowych na: świadczenie usług poradnictwa prawnego
Utworzono: 2022-12-16 15:14:16
Data dodania: 2022-12-16 15:12:32
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załacznik nr 1 - Formularz cenowo – ofertowy Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 1 - Formularz cenowo - ofertowy.docx
Opis: Formularz cenowo - ofertowy
Utworzono: 2022-12-16 15:14:42
Data dodania: 2022-12-16 15:12:31
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna RODO Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 - Klauzula RODO.docx
Opis: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahenci/strony umów cywilnoprawnych
Utworzono: 2022-12-16 15:13:08
Data dodania: 2022-12-16 15:12:32
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do złożenia ofert cenowych na: świadczenie usług w zakresie poradnictwa psychologicznego

 

>> Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert cenowych  Szczegóły pliku
Nazwa: Zaproszenie ofertowe - Świadczenie usług w zakresie poradnictwa psychologicznego.docx
Opis: Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na: świadczenie usług w zakresie poradnictwa psychologicznego
Utworzono: 2022-12-16 14:22:06
Data dodania: 2022-12-16 14:20:24
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załacznik nr 1 - Formularz cenowo – ofertowy Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 1 - Formularz cenowo - ofertowy.docx
Opis: Formularz cenowo - ofertowy
Utworzono: 2022-12-16 14:22:43
Data dodania: 2022-12-16 14:20:24
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna RODO Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 - Klauzula RODO.docx
Opis: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - kontrahenci/strony umów cywilnoprawnych
Utworzono: 2022-12-16 14:23:44
Data dodania: 2022-12-16 14:20:24
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje o unieważnieniu postępowania dotyczącego rozeznania rynku pn. „przeprowadzenie warsztatów socjoterapeutycznych”

 

>> Plik do pobrania:

Informacja o unieważnieniu postępowania   Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o unieważnieniu postępowania - Przeprowadzenie warsztatów socjoterapeutycznych.docx
Opis: Informacja o unieważnieniu postępowania dotyczącego rozeznania rynku pn. „Przeprowadzenie warsztatów socjoterapeutycznych”
Utworzono: 2022-12-06 10:33:19
Data dodania: 2022-12-06 10:33:37
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

  

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje o unieważnieniu postępowania dotyczącego zapytania ofertowego pn. „przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe"

 

>> Plik do pobrania:

  Informacja o unieważnieniu postępowania  Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o nierozstrzygnięciu zapytania ofertowego - szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe.docx
Opis: Informacja o nierozstrzygnięciu zapytania ofertowego - szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe.
Utworzono: 2022-12-06 10:36:03
Data dodania: 2022-12-06 10:36:14
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje o unieważnieniu postępowania dotyczącego zapytania ofertowego pn. „przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe"

 

>> Plik do pobrania:

  Informacja o unieważnieniu postępowania  Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o nierozstrzygnięciu zapytania ofertowego - szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe.docx
Opis: Informacja o nierozstrzygnięciu zapytania ofertowego - szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe
Utworzono: 2022-12-06 10:38:46
Data dodania: 2022-12-06 10:39:25
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do złożenia ofert cenowych na: przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze.

 

>> Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert cenowych    Szczegóły pliku
Nazwa: Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów.docx
Opis: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do złożenia ofert cenowych na: przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze.
Utworzono: 2022-11-22 13:30:18
Data dodania: 2022-11-22 13:28:49
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załacznik nr 1 - Formularz cenowo – ofertowy    Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 1 - Formularz cenowo - ofertowy.docx
Opis: Formularz cenowo - ofertowy
Utworzono: 2022-11-22 13:30:49
Data dodania: 2022-11-22 13:28:46
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu    Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx
Opis: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Utworzono: 2022-11-22 13:33:52
Data dodania: 2022-11-22 13:28:47
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług z zakresu objętego przedmiotem zamówienia    Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług.docx
Opis: Wykaz wykonanych usług w ciągu ostatnich 2 lat wraz z załączeniem dowodu potwierdzającego należyte ich wykonanie
Utworzono: 2022-11-22 13:34:26
Data dodania: 2022-11-22 13:28:47
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu    Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 4 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu.docx
Opis: Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu
Utworzono: 2022-11-22 13:31:12
Data dodania: 2022-11-22 13:28:47
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 5 - Wykaz osób    Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 5 - wykaz osób.docx
Opis: Wykaz osób którymi dysponuje Wykonawca do przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze w ramach projektu „Rodzina najważniejsza- rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim”
Utworzono: 2022-11-22 13:32:09
Data dodania: 2022-11-22 13:28:48
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 6 - Klauzula RODO    Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna RODO.docx
Opis: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahenci/strony umów cywilnoprawnych
Utworzono: 2022-11-22 13:33:08
Data dodania: 2022-11-22 13:28:48
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 7 - Wzór umowy    Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 7 - Wzór umowy.docx
Opis: Wzór umowy
Utworzono: 2022-11-22 13:33:31
Data dodania: 2022-11-22 13:28:48
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do składania ofert cenowych na: przeprowadzenie warsztatów socjoterapeutycznych dla dwóch grup 10-osobowych w wymiarze 10 godzin/grupa, w terminie do 31.12.2022. 

 

>> Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert cenowych  Szczegóły pliku
Nazwa: Rozeznanie rynku.docx
Opis: W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na: przeprowadzenie warsztatów socjoterapeutycznych dla dwóch grup 10-osobowych w wymiarze 10 godzin/grupa, w terminie do 31.12.2022. Warsztaty będą skierowane do grupy otwartej dzieci w wieku od 7 do 16 lat
Utworzono: 2022-11-22 12:57:10
Data dodania: 2022-11-22 12:56:04
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: docx

​Załacznik nr 1 - Formularz cenowo – ofertowy  Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 1 - Formularz cenowo - ofertowy.docx
Opis: Formularz cenowo - ofertowy
Utworzono: 2022-11-22 12:58:47
Data dodania: 2022-11-22 12:56:05
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu  Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu.docx
Opis: Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu
Utworzono: 2022-11-22 12:59:10
Data dodania: 2022-11-22 12:56:05
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 3 - Klauzula RODO  Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 3 - Klauzula RODO.docx
Opis: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahenci/strony umów cywilnoprawnych
Utworzono: 2022-11-22 12:57:56
Data dodania: 2022-11-22 12:56:06
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 


 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do złożenia ofert cenowych na: przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe.

 

>> Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert cenowych   Szczegóły pliku
Nazwa: Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów.docx
Opis: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do złożenia ofert cenowych na: przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe
Utworzono: 2022-11-22 11:47:55
Data dodania: 2022-11-22 11:46:52
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załacznik nr 1 - Formularz cenowo – ofertowy   Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 1 - Formularz cenowo - ofertowy.docx
Opis: Formularz cenowo - ofertowy
Utworzono: 2022-11-22 11:52:37
Data dodania: 2022-11-22 11:46:46
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu   Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx
Opis: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Utworzono: 2022-11-22 11:53:25
Data dodania: 2022-11-22 11:46:47
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług z zakresu objętego przedmiotem zamówienia   Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług.docx
Opis: Wykaz wykonanych usług w ciągu ostatnich 2 lat wraz z załączeniem dowodu potwierdzającego należyte ich wykonanie.
Utworzono: 2022-11-22 11:52:09
Data dodania: 2022-11-22 11:46:48
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu   Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 4 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu.docx
Opis: Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu
Utworzono: 2022-11-22 11:51:32
Data dodania: 2022-11-22 11:46:49
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 5 - Wykaz osób   Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 5 - wykaz osób.docx
Opis: Wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca do przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe w ramach projektu „rodzina najważniejsza- rozwój usług społecznych w powiecie sztumskim”
Utworzono: 2022-11-22 11:50:44
Data dodania: 2022-11-22 11:46:50
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 6 - Klauzula RODO   Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna RODO.docx
Opis: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahenci/strony umów cywilnoprawnych
Utworzono: 2022-11-22 11:49:10
Data dodania: 2022-11-22 11:46:51
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 7 - Wzór umowy   Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 7 - wzór umowy.docx
Opis: wzór umowy
Utworzono: 2022-11-22 11:50:00
Data dodania: 2022-11-22 11:46:51
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 


 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje o unieważnieniu postępowania dotyczącego rozeznania rynku pn. „przeprowadzenie warsztatów socjoterapeutycznych”

 

>> Plik do pobrania:

Informacja o unieważnieniu postępowania  Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o unieważnieniu postępowania - przeprowadzenie warsztatów socjoterapeutycznych.docx
Opis: Informacja o unieważnieniu postępowania dotyczącego rozeznania rynku pn. „Przeprowadzenie warsztatów socjoterapeutycznych”
Utworzono: 2022-11-21 09:36:57
Data dodania: 2022-11-22 09:37:19
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

  

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje o unieważnieniu postępowania dotyczącego zapytania ofertowego pn. „przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe"

 

>> Plik do pobrania:

  Informacja o unieważnieniu postępowania Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o unieważnieniu postępowania - przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe.docx
Opis: Informacja o unieważnieniu postępowania dotyczącego zapytania ofertowego pn. „przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe”,
Utworzono: 2022-11-21 09:35:24
Data dodania: 2022-11-22 09:35:56
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

  

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, o wyborze oferty

 

>> Plik do pobrania:

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego pn. „Organizacja 7-dniowego wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej” Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o wyborze oferty - Organizacja 7-dniowego wypoczynku zimowego.docx
Opis: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca zapytania ofertowego pn. „Organizacja 7-dniowego wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej”, w związku z realizacją projektu „Rodzina najważniejsza – rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Utworzono: 2022-11-15 10:19:47
Data dodania: 2022-11-15 10:20:28
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do złożenia ofert cenowych na: superwizja grupowa i indywidualna dla pracowników Zamawiającego.

 

>> Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert cenowych  Szczegóły pliku
Nazwa: Zaproszenie do składania ofert - superwizja.docx
Opis: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do złożenia ofert cenowych na: superwizja grupowa i indywidualna dla pracowników Zamawiającego.
Utworzono: 2022-11-10 13:25:49
Data dodania: 2022-11-10 13:20:55
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.16 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załacznik nr 1 - Formularz cenowo – ofertowy  Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 1 - Formularz cenowo - ofertowy.docx
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-10 13:20:53
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 2 - Wykaz osób  Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 - Wykaz osób którymi dysponuje Wykonawca.docx
Opis: Wykaz osób którymi dysponuje Wykonawca
Utworzono: 2022-11-10 13:26:38
Data dodania: 2022-11-10 13:20:54
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx
Opis: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Utworzono: 2022-11-10 13:27:38
Data dodania: 2022-11-10 13:20:54
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 4 - Wzór umowy  Szczegóły pliku
Nazwa: Załacznik nr 4 - Umowa - wzór.docx
Opis: Umowa - wzór
Utworzono: 2022-11-10 13:28:18
Data dodania: 2022-11-10 13:20:53
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 5 - Klauzula RODO  Szczegóły pliku
Nazwa: Załacznik nr 5 - Klauzula RODO.docx
Opis: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahenci/strony umów cywilnoprawnych
Utworzono: 2022-11-10 13:29:02
Data dodania: 2022-11-10 13:20:52
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do złożenia ofert cenowych na świadczenie usług rehabilitacyjnych, zgodnie
z indywidualnym zapotrzebowaniem i stanem zdrowa dla małoletnich uczestników w/w projektu wskzanych przez Zamawiającego.

 

>> Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert cenowych Szczegóły pliku
Nazwa: Zaproszenie do składania ofert - usługi rehabilitacyjne.docx
Opis: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do złożenia ofert cenowych na: świadczenie usług rehabilitacyjnych, zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem i stanem zdrowia dla małoletnich uczestników w/w projektu wskazanych przez Zamawiającego.
Utworzono: 2022-11-10 13:01:04
Data dodania: 2022-11-10 12:59:51
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załacznik nr 1 - Formularz cenowo – ofertowy Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 1 - Formularz cenowo - ofertowy.docx
Opis: Formularz cenowo - ofertowy
Utworzono: 2022-11-10 13:02:40
Data dodania: 2022-11-10 12:59:49
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 2 - Wykaz osób Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 - Wykaz osób którymi dysponuje Wykonawca.docx
Opis: wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca do świadczenia usług rehabilitacyjnych
Utworzono: 2022-11-10 13:01:59
Data dodania: 2022-11-10 12:59:50
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx
Opis: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Utworzono: 2022-11-10 13:02:23
Data dodania: 2022-11-10 12:59:50
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 4 - Wzór umowy Szczegóły pliku
Nazwa: Załacznik nr 4 - Umowa - wzór.docx
Opis: Umowa - wzór
Utworzono: 2022-11-10 13:04:23
Data dodania: 2022-11-10 12:59:48
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 5 - Klauzula RODO Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 5 - Klauzula RODO.docx
Opis: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahenci/strony umów cywilnoprawnych
Utworzono: 2022-11-10 13:03:51
Data dodania: 2022-11-10 12:59:48
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do składania ofert cenowych na: przeprowadzenie warsztatów socjoterapeutycznych dla dwóch grup 10-osobowych w wymiarze 10 godzin/grupa, w terminie do 31.12.2022. 

 

>> Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert cenowych Szczegóły pliku
Nazwa: Rozeznanie rynku.docx
Opis: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie w ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na: przeprowadzenie warsztatów socjoterapeutycznych dla dwóch grup 10-osobowych w wymiarze 10 godzin/grupa, w terminie do 31.12.2022.
Utworzono: 2022-11-10 11:53:29
Data dodania: 2022-11-10 11:52:12
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: docx

​Załacznik nr 1 - Formularz cenowo – ofertowy Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 1 - formularz cenowo - ofertowy.docx
Opis: formularz cenowo - ofertowy
Utworzono: 2022-11-10 11:54:00
Data dodania: 2022-11-10 11:52:12
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu.docx
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-10 11:52:12
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 3 - Klauzula RODO Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 3 - Klauzula RODO.docx
Opis: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahenci/strony umów cywilnoprawnych
Utworzono: 2022-11-10 12:04:49
Data dodania: 2022-11-10 11:52:11
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do złożenia ofert cenowych na: przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe.

 

>> Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert cenowych  Szczegóły pliku
Nazwa: Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów.docx
Opis: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do złożenia ofert cenowych na: przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe.
Utworzono: 2022-11-10 11:31:44
Data dodania: 2022-11-10 11:31:27
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załacznik nr 1 - Formularz cenowo – ofertowy  Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 1 - Formularz cenowo - ofertowy.docx
Opis: Formularz cenowo - ofertowy
Utworzono: 2022-11-10 11:38:25
Data dodania: 2022-11-10 11:31:23
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx
Opis: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Utworzono: 2022-11-10 11:38:02
Data dodania: 2022-11-10 11:31:24
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług z zakresu objętego przedmiotem zamówienia  Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług.docx
Opis: Wykaz wykonanych usług w ciągu ostatnich 2 lat wraz z załączeniem dowodu potwierdzającego należyte ich wykonanie
Utworzono: 2022-11-10 11:39:18
Data dodania: 2022-11-10 11:31:24
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu  Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 4 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu.docx
Opis: Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu
Utworzono: 2022-11-10 11:37:22
Data dodania: 2022-11-10 11:31:25
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 5 - Wykaz osób  Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 5 - wykaz osób.docx
Opis: Wykaz osób którymi dysponuje Wykonawca do przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe w ramach projektu „Rodzina najważniejsza- rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim”
Utworzono: 2022-11-10 11:34:10
Data dodania: 2022-11-10 11:31:26
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 6 - Klauzula RODO  Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna RODO.docx
Opis: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych- kontrahenci/strony umów cywilnoprawnych
Utworzono: 2022-11-10 11:35:58
Data dodania: 2022-11-10 11:31:26
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 7 - Wzór umowy  Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 7 - wzór umowy.docx
Opis: wzór umowy
Utworzono: 2022-11-10 11:36:52
Data dodania: 2022-11-10 11:31:26
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do złożenia ofert cenowych na: „Organizacja 7-dniowego wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej”

 

>> Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert cenowych Szczegóły pliku
Nazwa: Zaproszenie do składania ofert cenowych na: „Organizacja 7-dniowego wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej”.docx
Opis: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do złożenia ofert cenowych na: „Organizacja 7-dniowego wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej”
Utworzono: 2022-11-02 15:01:58
Data dodania: 2022-11-02 14:56:26
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.16 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załacznik nr 1 - Formularz cenowo – ofertowy Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 1 - Formularz cenowo-ofertowy.docx
Opis: Formularz cenowo-ofertowy
Utworzono: 2022-11-02 15:05:25
Data dodania: 2022-11-02 14:56:23
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx
Opis: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Utworzono: 2022-11-02 15:07:51
Data dodania: 2022-11-02 14:56:24
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług z zakresu objętego przedmiotem zamówienia Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług z zakresu objętego przedmiotem zamówienia.docx
Opis: Wykaz wykonanych usług z zakresu objętego przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej trzy usługi o zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia)
Utworzono: 2022-11-02 15:03:00
Data dodania: 2022-11-02 14:56:25
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 4 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu.docx
Opis: Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu
Utworzono: 2022-11-02 15:03:49
Data dodania: 2022-11-02 14:56:25
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 5 - Deklaracja – podmiot ekonomii społecznej lub spełnianie klauzul społecznych Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 5 - deklaracja – podmiot ekonomii społecznej lub spełnianie klauzul społecznych.docx
Opis: Deklaracja – podmiot ekonomii społecznej lub spełnianie klauzul społecznych.
Utworzono: 2022-11-02 15:04:40
Data dodania: 2022-11-02 14:56:25
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 6 - Wzór umowy Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 6 - Wzór umowy.docx
Opis: Projekt umowy
Utworzono: 2022-11-02 15:07:14
Data dodania: 2022-11-02 14:56:23
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 7 - Klauzula RODO Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 7 - Klauzula RODO.docx
Opis: Klauzula informacyjna RODO
Utworzono: 2022-11-02 14:57:09
Data dodania: 2022-11-02 14:56:26
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, o wyborze oferty

 

>> Plik do pobrania:

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego pn. „Świadczenie wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami” Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o wyborze - psycholog ON.docx
Opis: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego pn. „Świadczenie wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami”,
Utworzono: 2022-10-19 14:18:19
Data dodania: 2022-10-19 14:18:38
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do złożenia ofert cenowych na świadczenie wsparcia psychologicznego w ramach projektu „Rodzina najważniejsza – rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim”, dla uczestników projektu osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu sztumskiego.

 

>> Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert cenowych Szczegóły pliku
Nazwa: Zaproszenie do składania ofert - psycholog ON.docx
Opis: Zapraszenie do złożenia ofert cenowych na: świadczenie wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu sztumskiego.
Utworzono: 2022-10-10 13:46:48
Data dodania: 2022-10-11 13:45:42
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załacznik nr 1 - Formularz cenowo – ofertowy Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 1 - formularz cenowo - ofertowy - psycholog ON.docx
Opis: Formularz cenowo - ofertowy
Utworzono: 2022-10-10 13:51:28
Data dodania: 2022-10-11 13:45:40
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 2 - Wykaz osób  Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 - wykaz osób którymi dysponuje Wykonawca do świadczenia wsparcia psychologicznego.docx
Opis: Wykaz osób którymi dysponuje Wykonawca do świadczenia wsparcia psychologicznego
Utworzono: 2022-10-10 13:47:56
Data dodania: 2022-10-11 13:45:41
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx
Opis: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Utworzono: 2022-10-10 13:48:52
Data dodania: 2022-10-11 13:45:41
Autor pliku: Ewelina Łegowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 4 - Wzór umowy  Szczegóły pliku
Nazwa: Umowa- wzór.docx
Opis: Wzór umowy
Utworzono: 2022-10-10 13:50:32
Data dodania: 2022-10-11 13:45:40
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 5 - Klauzula RODO Szczegóły pliku
Nazwa: Klauzula RODO.docx
Opis: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - Kontrahenci/Strony Umów Cywilnoprawnych
Utworzono: 2022-10-10 13:50:03
Data dodania: 2022-10-11 13:45:40
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do złożenia ofert cenowych na świadczenie wsparcia psychologicznego w ramach projektu „Rodzina najważniejsza – rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim”, dla uczestników projektu - osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu sztumskiego.

 

>> Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert cenowych Szczegóły pliku
Nazwa: Zaproszenie do składania ofert - psycholog ON.docx
Opis: Zapraszenie do złożenia ofert cenowych na: świadczenie wsparcia psychologicznego
Utworzono: 2022-08-24 14:28:39
Data dodania: 2022-08-24 14:23:59
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załacznik nr 1 - Formularz cenowo – ofertowy   Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 1 - formularz cenowo - ofertowy - psycholog ON.docx
Opis: formularz cenowo - ofertowy
Utworzono: 2022-08-24 14:29:27
Data dodania: 2022-08-24 14:23:58
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 2 - Wykaz osób Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 - wykaz osób którymi dysponuje Wykonawca do świadczenia wsparcia psychologicznego.docx
Opis: Wykaz osób którymi dysponuje Wykonawca do świadczenia wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Rodzina najważniejsza- rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim”
Utworzono: 2022-08-24 14:30:19
Data dodania: 2022-08-24 14:23:58
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx
Opis: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Utworzono: 2022-08-24 14:31:05
Data dodania: 2022-08-24 14:23:58
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 4 - Wzór umowy Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 4 - Umowa- wzór.docx
Opis: wzór umowy
Utworzono: 2022-08-24 14:33:06
Data dodania: 2022-08-24 14:23:57
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 5 - Klauzula RODO Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 5 - Klauzula RODO.docx
Opis: klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahenci/strony umów cywilnoprawnych
Utworzono: 2022-08-24 14:33:56
Data dodania: 2022-08-24 14:23:57
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje o nierozstrzygnięciu zapytania ofertowego z dn. 11.08.2022r.

 

>> Plik do pobrania:

Informacja o nierozstrzygnięciu zapytania ofertowego Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o unieważnieniu postępowania 2022.docx
Opis: Informacja o unieważnieniu postępowania dotyczącego zapytania ofertowego pn. „Świadczenie wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu - osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu sztumskiego” z dnia 11.08.2022 r.,
Utworzono: 2022-08-24 14:16:14
Data dodania: 2022-08-24 14:23:28
Autor pliku: Ewelina Legowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do złożenia ofert cenowych na świadczenie wsparcia psychologicznego w ramach projektu „Rodzina najważniejsza – rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim”, dla uczestników projektu - osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu sztumskiego.

 

>> Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert cenowych  Szczegóły pliku
Nazwa: Zaproszenie do składania ofert - psycholog ON.docx
Opis: Zaproszenie do składania ofert - psycholog osoby niepełnosprawnej
Utworzono: 2022-08-11 13:56:15
Data dodania: 2022-08-11 13:53:29
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załacznik nr 1 - Formularz cenowo – ofertowy  Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 1 - formularz cenowo - ofertowy - psycholog ON.docx
Opis: formularz cenowo - ofertowy
Utworzono: 2022-08-11 13:58:12
Data dodania: 2022-08-11 13:53:28
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 2 - Wykaz osób  Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 - wykaz osób którymi dysponuje Wykonawca do świadczenia wsparcia psychologicznego.docx
Opis: wykaz osób którymi dysponuje Wykonawca do świadczenia wsparcia psychologicznego
Utworzono: 2022-08-11 13:55:21
Data dodania: 2022-08-11 13:53:29
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx
Opis: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Utworzono: 2022-08-11 13:56:41
Data dodania: 2022-08-11 13:53:29
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 4 - Wzór umowy  Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 4 - wzór umowy.docx
Opis: wzór umowy
Utworzono: 2022-08-11 13:54:53
Data dodania: 2022-08-11 13:53:28
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 5 - Klauzula RODO  Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 5 - Klauzula RODO.docx
Opis: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Utworzono: 2022-08-11 13:57:26
Data dodania: 2022-08-11 13:53:28
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, o wyborze oferty

 

>> Plik do pobrania:

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego pn. „Przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze” Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o wynikach postępowania - Przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze.docx
Opis: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego pn. „Przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze” w związku z realizacją projektu „Rodzina najważniejsza – rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Utworzono: 2022-06-27 12:08:04
Data dodania: 2022-06-27 12:08:40
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, o wyborze oferty

 

>> Plik do pobrania:

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego pn. „Świadczenie usług psychoterapeutycznych” Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca zapytania ofertowego pn. „Świadczenie usług psychoterapeutycznych”.docx
Opis: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca zapytania ofertowego pn. „Świadczenie usług psychoterapeutycznych”, w związku z realizacją grantu w ramach projektu „Pomorskie dzieciom” realizowanego w ramach poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Utworzono: 2022-06-15 11:57:49
Data dodania: 2022-06-15 11:58:44
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do złożenia ofert cenowych na świadczenie usług psychoterapeutycznych dla 15 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej w ramach projektu „Pomorskie dzieciom”.

 

>> Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert cenowych Szczegóły pliku
Nazwa: Zaproszenie do składania ofert - świadczenie usług psychoterapeutycznych.docx
Opis: Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług psychoterapeutycznych dla 15 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej.
Utworzono: 2022-06-03 10:56:01
Data dodania: 2022-06-03 10:54:59
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załacznik nr 1 - Formularz cenowo – ofertowy Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 1 - Formularz cenowo - ofertowy.docx
Opis: Formularz cenowo - ofertowy
Utworzono: 2022-06-03 10:55:41
Data dodania: 2022-06-03 10:54:59
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 2 - Wykaz osób Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 - Wykaz osób którymi dysponuje Wykonawca do świadczenia usług psychoterapeutycznych.docx
Opis: Wykaz osób którymi dysponuje Wykonawca do świadczenia usług psychoterapeutycznych
Utworzono: 2022-05-24 14:25:43
Data dodania: 2022-05-24 14:23:24
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.docx
Opis: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Utworzono: 2022-05-24 14:26:50
Data dodania: 2022-05-24 14:23:24
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 4 - Wzór umowy Szczegóły pliku
Nazwa: Umowa-wzór.docx
Opis: Umowa-wzór
Utworzono: 2022-05-24 14:27:17
Data dodania: 2022-05-24 14:23:23
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 5 - Klauzula RODO Szczegóły pliku
Nazwa: Klauzula RODO.docx
Opis: Klauzula RODO
Utworzono: 2022-05-24 14:27:41
Data dodania: 2022-05-24 14:23:21
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

 


 

Informacja o nierozstrzygnięciu zapytania ofertowego

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje o nierozstrzygnięciu zapytania ofertowego z dn. 24.05.2022 r., którego przedmiotem było świadczenie usług psychoterapeutycznych dla 15 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Zamawiający informuje, że we wskazanym w zapytaniu ofertowym terminie tj. 01.06.2022 r., do godz. 14.00 nie wpłynęła żadna oferta.

 

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do złożenia ofert cenowych na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze.

 

>> Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert cenowych Szczegóły pliku
Nazwa: Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów.docx
Opis: ZZaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze
Utworzono: 2022-06-02 11:04:04
Data dodania: 2022-06-02 11:02:51
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załacznik nr 1 - Formularz cenowo – ofertowy   Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 1 - Formularz cenowo - ofertowy.docx
Opis: Formularz cenowo - ofertowy
Utworzono: 2022-06-02 11:03:43
Data dodania: 2022-06-02 11:02:51
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu   Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx
Opis: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Utworzono: 2022-05-11 14:35:37
Data dodania: 2022-05-11 14:30:01
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Plewako Natalia
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług z zakresu objętego przedmiotem zamówienia   Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług.docx
Opis: Wykaz wykonanych usług w ciągu ostatnich 2 lat wraz z załączeniem dowodu potwierdzającego należyte ich wykonanie.
Utworzono: 2022-05-11 14:34:13
Data dodania: 2022-05-11 14:30:02
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Plewako Natalia
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu   Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 4 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu.docx
Opis: Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu
Utworzono: 2022-05-11 14:34:58
Data dodania: 2022-05-11 14:30:02
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Plewako Natalia
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 5 - Wykaz osób   Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 5 - wykaz osób.docx
Opis: Wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca do przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze w ramach projektu „Rodzina najważniejsza- rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim”
Utworzono: 2022-05-11 14:32:14
Data dodania: 2022-05-11 14:30:03
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Plewako Natalia
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 6 - Klauzula RODO   Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna RODO.docx
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-05-11 14:30:03
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Plewako Natalia
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 7 - Wzór umowy   Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 7 - wzór umowy.docx
Opis: wzór umowy
Utworzono: 2022-05-11 14:33:37
Data dodania: 2022-05-11 14:30:03
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Plewako Natalia
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

 


 

Informacja o nierozstrzygnięciu zapytania ofertowego

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje o nierozstrzygnięciu zapytania ofertowego z dn. 20.05.2022 r., którego przedmiotem było przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze.
 

Zamawiający informuje, że we wskazanym w zapytaniu ofertowym terminie tj. 30.05.2022 r., do godz. 14.00 nie wpłynęła żadna oferta.

 

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do złożenia ofert cenowych na świadczenie usług psychoterapeutycznych dla 15 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej w ramach projektu „Pomorskie dzieciom”.

 

>> Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert cenowych  Szczegóły pliku
Nazwa: Zaproszenie do składania ofert - świadczenie usług psychoterapeutycznych.docx
Opis: Zaprasza do złożenia ofert cenowych na świadczenie usług psychoterapeutycznych dla 15 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej w ramach projektu „Pomorskie dzieciom” .
Utworzono: 2022-05-24 14:24:41
Data dodania: 2022-05-24 14:23:25
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załacznik nr 1 - Formularz cenowo – ofertowy  Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 1 - Formularz cenowo - ofertowy.docx
Opis: Formularz cenowo - ofertowy
Utworzono: 2022-05-24 14:25:18
Data dodania: 2022-05-24 14:23:24
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 2 - Wykaz osób  Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 - Wykaz osób którymi dysponuje Wykonawca do świadczenia usług psychoterapeutycznych.docx
Opis: Wykaz osób którymi dysponuje Wykonawca do świadczenia usług psychoterapeutycznych
Utworzono: 2022-05-24 14:25:43
Data dodania: 2022-05-24 14:23:24
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.docx
Opis: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Utworzono: 2022-05-24 14:26:50
Data dodania: 2022-05-24 14:23:24
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 4 - Wzór umowy Szczegóły pliku
Nazwa: Umowa-wzór.docx
Opis: Umowa-wzór
Utworzono: 2022-05-24 14:27:17
Data dodania: 2022-05-24 14:23:23
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 5 - Klauzula RODO  Szczegóły pliku
Nazwa: Klauzula RODO.docx
Opis: Klauzula RODO
Utworzono: 2022-05-24 14:27:41
Data dodania: 2022-05-24 14:23:21
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do złożenia ofert cenowych na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na
niezawodowe rodziny zastępcze.

 

>> Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert cenowych  Szczegóły pliku
Nazwa: Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów.docx
Opis: Zaproszenie do składania ofert cenowych na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze
Utworzono: 2022-05-20 09:56:05
Data dodania: 2022-05-20 09:19:33
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załacznik nr 1 - Formularz cenowo – ofertowy  Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 1 - Formularz cenowo - ofertowy.docx
Opis: Formularz cenowo - ofertowy
Utworzono: 2022-05-20 09:55:27
Data dodania: 2022-05-20 09:19:33
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx
Opis: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Utworzono: 2022-05-11 14:35:37
Data dodania: 2022-05-11 14:30:01
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Plewako Natalia
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług z zakresu objętego przedmiotem zamówienia  Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług.docx
Opis: Wykaz wykonanych usług w ciągu ostatnich 2 lat wraz z załączeniem dowodu potwierdzającego należyte ich wykonanie.
Utworzono: 2022-05-11 14:34:13
Data dodania: 2022-05-11 14:30:02
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Plewako Natalia
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu  Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 4 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu.docx
Opis: Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu
Utworzono: 2022-05-11 14:34:58
Data dodania: 2022-05-11 14:30:02
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Plewako Natalia
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 5 - Wykaz osób  Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 5 - wykaz osób.docx
Opis: Wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca do przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze w ramach projektu „Rodzina najważniejsza- rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim”
Utworzono: 2022-05-11 14:32:14
Data dodania: 2022-05-11 14:30:03
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Plewako Natalia
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 6 - Klauzula RODO  Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna RODO.docx
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-05-11 14:30:03
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Plewako Natalia
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 7 - Wzór umowy  Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 7 - wzór umowy.docx
Opis: wzór umowy
Utworzono: 2022-05-11 14:33:37
Data dodania: 2022-05-11 14:30:03
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Plewako Natalia
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 


 

 

Informacja o nierozstrzygnięciu zapytania ofertowego

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje o nierozstrzygnięciu zapytania ofertowego z dn. 11.05.2022 r., którego przedmiotem było przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze.

 

Zamawiający informuje, że we wskazanym w zapytaniu ofertowym terminie tj. 19.05.2022 r., godz. 14.00 nie wpłynęła żadna oferta.

 

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do złożenia ofert cenowych na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze.

 

>> Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert cenowych Szczegóły pliku
Nazwa: Zaproszenie do składania ofert.docx
Opis: Zaproszenie do składania ofert cenowych odnośnie przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze.
Utworzono: 2022-05-11 14:31:07
Data dodania: 2022-05-11 14:30:04
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Plewako Natalia
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załacznik nr 1 - Formularz cenowo – ofertowy Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 1 - Formularz cenowo - ofertowy.docx
Opis: Formularz cenowo-ofertowy.
Utworzono: 2022-05-11 14:36:27
Data dodania: 2022-05-11 14:30:00
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Plewako Natalia
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx
Opis: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Utworzono: 2022-05-11 14:35:37
Data dodania: 2022-05-11 14:30:01
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Plewako Natalia
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług z zakresu objętego przedmiotem zamówienia Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług.docx
Opis: Wykaz wykonanych usług w ciągu ostatnich 2 lat wraz z załączeniem dowodu potwierdzającego należyte ich wykonanie.
Utworzono: 2022-05-11 14:34:13
Data dodania: 2022-05-11 14:30:02
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Plewako Natalia
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 4 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu.docx
Opis: Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu
Utworzono: 2022-05-11 14:34:58
Data dodania: 2022-05-11 14:30:02
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Plewako Natalia
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 5 - Wykaz osób Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 5 - wykaz osób.docx
Opis: Wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca do przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze w ramach projektu „Rodzina najważniejsza- rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim”
Utworzono: 2022-05-11 14:32:14
Data dodania: 2022-05-11 14:30:03
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Plewako Natalia
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 6 - Klauzula RODO Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna RODO.docx
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-05-11 14:30:03
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Plewako Natalia
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 7 - Wzór umowy Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 7 - wzór umowy.docx
Opis: wzór umowy
Utworzono: 2022-05-11 14:33:37
Data dodania: 2022-05-11 14:30:03
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Plewako Natalia
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, o wyborze oferty

 

>> Plik do pobrania:

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego pn. „Wykonanie spotu reklamowego” Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o wyborzy oferty dot. wykonania spotu reklamowego.docx
Opis: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca zapytania ofertowego pn. „Wykonanie spotu reklamowego”, w związku z realizacją projektu „Rodzina najważniejsza – rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Utworzono: 2022-04-13 08:38:40
Data dodania: 2022-04-20 08:39:17
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

 

 


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie działając jako Zamawiający udziela odpowiedzi na zadanie pytania dot. zapytania ofertowego pn. „Wykonanie spotu reklamowego”:

 

 1. Czy istnieje już scenariusz lub zarys scenariusza dotyczącego spotu?
 • Zamawiający nie posiada zarysu scenariusza, przygotowanie i produkcja spotu ma powstać w oparciu o scenariusz uzgodniony po wyborze Oferenta.
   
 1. Co dokładnie chcielibyście Państwo aby znalazło się w spocie?
 • Spot ma promować rodzicielstwo zastępcze.
   
 1. Czy na realizację tego projektu jest przewidziany jakiś konkretny budżet czy odbywa się to w trybie konkursowym, na najlepszą cenowo ofertę?
 • Odp. na pytanie - pkt. VIII zaproszenia do składania ofert.
   
 1. Kto ma zapewnić aktorów lub statystów, którzy wezmą udział w produkcji spotu? Czy Zamawiający ma w tym względzie jakieś szczególne wymagania (np.: dotyczące minimalnej ilości lub wieku osób, które wezmą udział w nagraniach)?
 • Aktorami lub statystami w spocie będą osoby pełniące funkcje rodzin zastępczych. Zamawiający nie ma wymagań dot. minimalnej ilości czy wieku osób, biorących udział w nagraniach.
   
 1.  Czy Zamawiający dopuszcza realizację zdjęć wewnątrz budynków poza terenem powiatu sztumskiego ? Jeżeli nie, to czy Zamawiający dysponuje pomieszczeniem, w którym mogłyby odbyć się nagrania?
 • Zamawiający nie dopuszcza realizacji zdjęć poza terenem powiatu sztumskiego - dysponujemy pomieszczeniem, w którym mogłyby odbyć się nagrania.
   
 1. Czy wykonanie zdjęć w przestrzeniach zewnętrznych jest obligatoryjne?
 • Wykonanie zdjęć w przestrzeniach zewnętrznych nie jest obligatoryjne.
   
 1. Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie w produkcji spotu materiałów audiowizualnych z tzw. banków zdjęć?
 • Zamawiający dopuszcza wykorzystanie materiałów z banków zdjęć.
   
 1. Czy Zamawiający dopuszcza formę animowaną (rysunkową) spotu?
 • Zamawiający nie dopuszcza formy animowanej.

 

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do złożenia ofert cenowych na: Wykonanie spotu reklamowego

 

>> Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert cenowych Szczegóły pliku
Nazwa: Zaproszenie do składania ofert na wykonanie spotu reklamowego.docx
Opis: Zaproszenie do składania ofert na: Wykonanie spotu reklamowego
Utworzono: 2022-04-01 14:07:04
Data dodania: 2022-04-01 14:04:20
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.16 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załacznik nr 1 - Formularz cenowo – ofertowy Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 1 - Formularz cenowo - ofertowy.docx
Opis: Formularz cenowo - ofertowy
Utworzono: 2022-04-01 14:06:49
Data dodania: 2022-04-01 14:04:17
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx
Opis: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Utworzono: 2022-04-01 14:06:29
Data dodania: 2022-04-01 14:04:17
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług.docx
Opis: Wykaz wykonanych usług
Utworzono: 2022-04-01 14:06:12
Data dodania: 2022-04-01 14:04:18
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 4 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu.docx
Opis: Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu
Utworzono: 2022-04-01 14:05:43
Data dodania: 2022-04-01 14:04:18
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 5 - Wzór umowy Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 5 - Wzór umowy.docx
Opis: Wzór umowy
Utworzono: 2022-04-01 14:05:15
Data dodania: 2022-04-01 14:04:19
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna RODO  Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna RODO.docx
Opis: Klauzula informacyjna RODO
Utworzono: 2022-04-01 14:04:43
Data dodania: 2022-04-01 14:04:20
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, o wyborze oferty

 

>> Plik do pobrania:

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego pn. zorganizowanie i przeprowadzenie 14 dniowych kolonii letnich z programem profilaktyki zdrowia dla 35 dzieci i młodzieży z terenu powiatu sztumskiego w wieku od 8 do 18 lat. Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o wyborze oferty - Kolonie 2022.docx
Opis: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego pn. „Kolonie letnie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej”,
Utworzono: 2022-02-21 11:55:33
Data dodania: 2022-02-21 11:56:06
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx 


 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie działając jako Zamawiający udziela odpowiedzi na zadanie pytania dot. zapytania ofertowego pn. „Zorganizowanie
i przeprowadzenie 14 dniowych kolonii letnich z programem profilaktyki zdrowia”:

 

 1. Jaki region kraju preferują Państwo celem ograniczenia w dużych rozbieżnościach ceny którą generuje w dużej mierze cena transportu? Proszę określić o ile może zmniejszyć się ilość uczestników?
 • Zamawiający informuje, iż preferuje regiony południowe, natomiast ilość uczestników, która może ulec zmianie to +/- 5 osób.
   
 1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość transportu grupy do miejsca wypoczynku pociągiem z zarezerwowanymi przedziałami i miejscami siedzącymi?
 • Zamawiający nie dopuszcza transportu pociągiem.

 

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do złożenia ofert cenowych na zorganizowanie i przeprowadzenie 14 dniowych kolonii letnich z programem profilaktyki zdrowia dla 35 dzieci i młodzieży z terenu powiatu sztumskiego w wieku od 8 do 18 lat.

 

 

>> Pliki do pobrania:

 

Zaproszenie do składania ofert cenowych Szczegóły pliku
Nazwa: Zaproszenie do składania ofert.docx
Opis: Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu sztumskiego
Utworzono: 2022-02-01 13:56:19
Data dodania: 2022-02-01 13:57:55
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.16 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załacznik nr 1 - Formularz cenowo – ofertowy Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 1 - Formularz cenowo-ofertowy.docx
Opis: Formularz cenowo-ofertowy
Utworzono: 2022-02-01 13:31:12
Data dodania: 2022-02-01 13:26:42
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx
Opis: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Utworzono: 2022-02-01 13:31:52
Data dodania: 2022-02-01 13:26:45
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług z zakresu objętego przedmiotem zamówienia Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług z zakresu objętego przedmiotem zamówienia.docx
Opis: Wykaz wykonanych usług z zakresu objętego przedmiotem zamówienia
Utworzono: 2022-02-01 13:32:19
Data dodania: 2022-02-01 13:26:46
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 4 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu.docx
Opis: Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu
Utworzono: 2022-02-01 13:32:39
Data dodania: 2022-02-01 13:26:47
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 5 - Wykaz kadry  Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 5 - Wykaz kadry.docx
Opis: Wiedza i doświadczenie personelu przewidywanego do przeprowadzenia zamówienia
Utworzono: 2022-02-01 13:33:03
Data dodania: 2022-02-01 13:26:47
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 6 - Opis ośrodka wypoczynkowego  Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 6 - Opis ośrodka wypoczynkowego.docx
Opis: Opis ośrodka wypoczynkowego
Utworzono: 2022-02-01 13:34:40
Data dodania: 2022-02-01 13:26:48
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 7 - Projekt umowy  Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 7 - Projekt umowy.docx
Opis: Projekt umowy
Utworzono: 2022-02-01 13:35:20
Data dodania: 2022-02-01 13:26:48
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 8 - Klauzula RODO  Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 8 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.docx
Opis: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - RODO
Utworzono: 2022-02-01 13:35:47
Data dodania: 2022-02-01 13:26:48
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

 

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, o wyborze oferty

 

>> Plik do pobrania:

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego pn. świadczenie usług w zakresie poradnictwa psychologicznego Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - psycholog.docx
Opis: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca zapytania ofertowego pn. świadczenie usług w zakresie poradnictwa psychologicznego.
Utworzono: 2022-01-11 14:57:15
Data dodania: 2022-01-11 14:57:48
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

 


 

Rok: 2021

 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do złożenia ofert cenowych na: świadczenie usług w zakresie poradnictwa psychologicznego

 

 

>> Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert cenowych Szczegóły pliku
Nazwa: Zaproszenie ofertowe - Świadczenie usług w zakresie poradnictwa psychologicznego.docx
Opis: Zapytanie ofertowe na zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej 130 000 złotych (netto) i nazwie „Świadczenie usług w zakresie poradnictwa psychologicznego”
Utworzono: 2021-12-31 08:18:50
Data dodania: 2021-12-31 08:17:15
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załacznik nr 1 - Formularz cenowo – ofertowy  Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 1 - Formularz cenowo - ofertowy.docx
Opis: Formularz cenowo - ofertowy
Utworzono: 2021-12-31 08:17:47
Data dodania: 2021-12-31 08:17:15
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna RODO Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 - Klauzula RODO.docx
Opis: Klauzula RODO
Utworzono: 2021-12-31 08:30:44
Data dodania: 2021-12-31 08:31:40
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx 

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, o wyborze oferty

 

>> Plik do pobrania:

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego pn. sprzęt komputerowy z oprogramowaniem Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o wyborze najkorzystniejszej - Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem.docx
Opis: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca zapytania ofertowego pn. „Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem”, w związku z realizacją grantu w ramach projektu „Pomorskie dzieciom”.
Utworzono: 2021-12-16 14:11:50
Data dodania: 2021-12-16 15:14:28
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

 

 


 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, o wyborze oferty

 

>> Plik do pobrania:

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego pn. Zakup wyposażenia wypożyczalni – sprzęt medyczno-rehabilitacyjny dla osób z niepełnosprawnościami  Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprzęt cz. II.docx
Opis: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca zapytania ofertowego pn. „Zakup wyposażenia wypożyczalni – sprzęt medyczno-rehabilitacyjny dla osób z niepełnosprawnościami” z dnia 03.1.2021 r., w związku z realizacją projektu „Rodzina najważniejsza – rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Utworzono: 2021-12-13 14:51:30
Data dodania: 2021-12-13 14:52:32
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

 

 


 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, o wyborze oferty

 

>> Plik do pobrania:

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego pn. Warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze dla rodzin biologicznych Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o wynikach postępowania - warsztaty.docx
Opis: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotycząca zapytania ofertowego pn. „Warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze dla rodzin biologicznych”,
Utworzono: 2021-12-10 09:49:16
Data dodania: 2021-12-10 09:50:42
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

 


 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, o wyborze oferty

 

>> Plik do pobrania:

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego dotyczącego - zakup wyposażenia mieszkania Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyposażenie mieszkania.docx
Opis: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca zapytania ofertowego pn. „Zakup wyposażenia mieszkania”
Utworzono: 2021-12-09 13:09:10
Data dodania: 2021-12-09 13:09:35
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do złożenia ofert cenowych na: sprzęt komputerowy z oprogramowaniem

 

>> Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert cenowych   Szczegóły pliku
Nazwa: Zaproszenie do składania ofert.docx
Opis: zaproszenie do złożenia ofert cenowych na sprzęt komputerowy z oprogramowaniem.
Utworzono: 2021-12-08 13:55:20
Data dodania: 2021-12-08 13:53:34
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załacznik nr 1 - Formularz cenowo – ofertowy Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx
Opis: Formularz ofertowy
Utworzono: 2021-12-08 13:57:09
Data dodania: 2021-12-08 13:53:24
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu   Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx
Opis: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Utworzono: 2021-12-08 13:56:50
Data dodania: 2021-12-08 13:53:27
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 3 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu.docx
Opis: Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu
Utworzono: 2021-12-08 13:56:30
Data dodania: 2021-12-08 13:53:29
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 4 - Wzór umowy  Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 4 - Wzór umowy.docx
Opis: Wzór umowy
Utworzono: 2021-12-08 13:55:52
Data dodania: 2021-12-08 13:53:32
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna RODO   Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 5 - Klauzula RODO.docx
Opis: Klauzula RODO
Utworzono: 2021-12-08 13:57:54
Data dodania: 2021-12-08 13:13:39
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

 


 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy w Sztumie informuje, iż przedłuża termin składania ofert cenowych na: Zakup wyposażenia wypożyczalni - sprzęt medyczno-rehabilitacyjny dla osób z niepełnosprawnościami do dnia 13.12.2021 r. do godz. 9.00

 

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do złożenia ofert cenowych na: Zakup wyposażenia wypożyczalni - sprzęt medyczno-rehabilitacyjny dla osób z niepełnosprawnościami

 

>> Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert cenowych Szczegóły pliku
Nazwa: Zaproszenie do składania ofert.docx
Opis: Zapraszenie do złożenia ofert cenowych na: „Zakup wyposażenia wypożyczalni - sprzęt medyczno-rehabilitacyjny dla osób z niepełnosprawnościami”.
Utworzono: 2021-12-03 12:30:00
Data dodania: 2021-12-03 12:27:34
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załacznik nr 1 - Formularz cenowo – ofertowy Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 1 - Formularz cenowo – ofertowy - wypozyczalnia sprzętu II cz.docx
Opis: Formularz cenowo – ofertowy
Utworzono: 2021-12-03 12:31:42
Data dodania: 2021-12-03 12:27:31
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wypozyczalnia sprzętu II cz.docx
Opis: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Utworzono: 2021-12-03 12:30:50
Data dodania: 2021-12-03 12:27:32
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 3 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu - wypozyczalnia sprzętu II cz.docx
Opis: Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu
Utworzono: 2021-12-03 12:31:07
Data dodania: 2021-12-03 12:27:32
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 4 - Wzór umowy Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 4 - Wzór umowy - wypozyczalnia sprzętu II cz.docx
Opis: Wzór umowy
Utworzono: 2021-12-03 12:30:27
Data dodania: 2021-12-03 12:27:33
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna RODO Szczegóły pliku
Nazwa: Klauzula RODO - wypozyczalnia sprzętu II cz.docx
Opis: Klauzula RODO
Utworzono: 2021-11-24 08:24:35
Data dodania: 2021-11-25 08:20:12
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego z dn. 24.11.2021r.

 

>> Plik do pobrania:

Informacja o unieważnieniu postępowania Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o unieważnieniu postępowania.docx
Opis: Informacja o unieważnieniu postępowania dotyczącego zapytania ofertowego pn. „Zakup wyposażenia wypożyczalni – sprzęt medyczno-rehabilitacyjny dla osób z niepełnosprawnościami” z dnia 24.11.2021 r.,
Utworzono: 2021-12-03 12:23:31
Data dodania: 2021-12-03 12:23:51
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do złożenia ofert cenowych na: Zakup wyposażenia mieszkania.

 

>> Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert cenowych  Szczegóły pliku
Nazwa: Zaproszenie do składania ofert.docx
Opis: Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na: Zakup wyposażenia mieszkania
Utworzono: 2021-11-30 14:04:38
Data dodania: 2021-11-30 14:03:43
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załacznik nr 1 - Formularz cenowo – ofertowy  Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 1 - Formularz cenowo – ofertowy.docx
Opis: Formularz cenowo – ofertowy
Utworzono: 2021-11-30 14:05:55
Data dodania: 2021-11-30 14:03:41
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx
Opis: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Utworzono: 2021-11-30 14:06:30
Data dodania: 2021-11-30 14:03:41
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu  Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 3 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu.docx
Opis: Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu
Utworzono: 2021-11-30 14:05:17
Data dodania: 2021-11-30 14:03:42
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 4 - Wzór umowy Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 4 - Wzór umowy.docx
Opis: Wzór umowy
Utworzono: 2021-11-30 14:05:37
Data dodania: 2021-11-30 14:03:42
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna RODO Szczegóły pliku
Nazwa: Klauzula RODO.docx
Opis: Klauzula RODO
Utworzono: 2021-11-25 10:52:26
Data dodania: 2021-11-26 10:47:28
Autor pliku: EWelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do złożenia ofert cenowych na przeprowadzenie warsztatów wzmacniających kompetencje wychowawcze dla rodzin biologicznych – uczestników projektu.

 

>> Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert cenowych Szczegóły pliku
Nazwa: Zaproszenie do składania ofert.docx
Opis: Zapraszenie do złożenia ofert cenowych na: przeprowadzenie warsztatów wzmacniających kompetencje wychowawcze dla rodzin biologicznych – uczestników projektu
Utworzono: 2021-11-25 10:53:16
Data dodania: 2021-11-26 10:46:54
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.16 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załacznik nr 1 - Formularz cenowo – ofertowy Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 1 - oferta.docx
Opis: oferta
Utworzono: 2021-11-25 10:53:46
Data dodania: 2021-11-26 10:47:28
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 2 - Wykaz osób Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 - wykaz osób.docx
Opis: wykaz osób
Utworzono: 2021-11-25 10:51:34
Data dodania: 2021-11-26 10:47:29
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 3 - wykluczenie.docx
Opis: wykluczenie
Utworzono: 2021-11-25 10:52:03
Data dodania: 2021-11-26 10:47:29
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 4 - Wzór umowy Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 4 - wzór umowy.docx
Opis: wzór umowy
Utworzono: 2021-11-25 10:51:14
Data dodania: 2021-11-26 10:47:30
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna RODO Szczegóły pliku
Nazwa: Klauzula RODO.docx
Opis: Klauzula RODO
Utworzono: 2021-11-25 10:52:26
Data dodania: 2021-11-26 10:47:28
Autor pliku: EWelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

 

 

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje o nierozstrzygnięciu zapytania ofertowego z dn. 16.11.2021r.

 

>> Plik do pobrania:

Informacja o nierozstrzygnięciu zapytania ofertowego Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o unieważnieniu postępowania.docx.pdf
Opis: Informacja o unieważnieniu postępowania dotyczącego zapytania ofertowego pn. „Warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze dla rodzin biologicznych” z dnia 16.11.2021 r.,
Utworzono: 2021-11-25 10:46:11
Data dodania: 2021-11-26 10:46:32
Autor pliku: Ewelina Łegowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.18 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do złożenia ofert cenowych na: Zakup wyposażenia wypożyczalni - sprzęt medyczno-rehabilitacyjny dla osób z niepełnosprawnościami

 

>> Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert cenowych Szczegóły pliku
Nazwa: Zaproszenie do składania ofert - wypozyczalnia sprzętu II cz.docx
Opis: Zapraszenie do składania ofert cenowych na: „Zakup wyposażenia wypożyczalni - sprzęt medyczno-rehabilitacyjny dla osób z niepełnosprawnościami”
Utworzono: 2021-11-24 08:22:00
Data dodania: 2021-11-25 08:20:19
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załacznik nr 1 - Formularz cenowo – ofertowy Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 1 - Formularz cenowo – ofertowy - wypozyczalnia sprzętu II cz.docx
Opis: Formularz cenowo – ofertowy
Utworzono: 2021-11-24 08:24:06
Data dodania: 2021-11-25 08:20:14
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wypozyczalnia sprzętu II cz.docx
Opis: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wypozyczalnia
Utworzono: 2021-11-24 08:23:39
Data dodania: 2021-11-25 08:20:16
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 3 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu - wypozyczalnia sprzętu II cz.docx
Opis: Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu
Utworzono: 2021-11-24 08:22:49
Data dodania: 2021-11-25 08:20:18
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 4 - Wzór umowy  Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 4 - Wzór umowy - wypozyczalnia sprzętu II cz.docx
Opis: Wzór umowy
Utworzono: 2021-11-24 08:23:12
Data dodania: 2021-11-25 08:20:18
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna RODO Szczegóły pliku
Nazwa: Klauzula RODO - wypozyczalnia sprzętu II cz.docx
Opis: Klauzula RODO
Utworzono: 2021-11-24 08:24:35
Data dodania: 2021-11-25 08:20:12
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do złożenia ofert cenowych na: świadczenie wsparcia psychologicznego w ramach w/w projektu dla uczestników projektu - osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu sztumskiego.

 

>> Pliki do pobrania:
 

Zaproszenie do składania ofert cenowych Szczegóły pliku
Nazwa: Zaproszenie do składania ofert - psycholog ON.docx
Opis: Zapraszenie do złożenia ofert cenowych na: świadczenie wsparcia psychologicznego w ramach projektu pn. „Rodzina najważniejsza – rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim”dla uczestników projektu - osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu sztumskiego.
Utworzono: 2021-11-24 14:29:54
Data dodania: 2021-11-24 14:26:37
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załacznik nr 1 - Formularz cenowo – ofertowy Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 1 - formularz cenowo - ofertowy - psycholog ON.docx
Opis: formularz cenowo - ofertowy
Utworzono: 2021-11-24 14:30:47
Data dodania: 2021-11-24 14:26:36
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 2 - Wykaz osób Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 - wykaz osób którymi dysponuje Wykonawca do świadczenia wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu - psycholog ON.docx
Opis: wykaz osób którymi dysponuje Wykonawca do świadczenia wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu
Utworzono: 2021-11-24 14:31:19
Data dodania: 2021-11-24 14:26:36
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania - psycholog ON.docx
Opis: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Utworzono: 2021-11-24 14:26:57
Data dodania: 2021-11-24 14:26:37
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 4 - Wzór umowy  Szczegóły pliku
Nazwa: Umowa-wzór - psycholog ON.docx
Opis: Umowa-wzór
Utworzono: 2021-11-24 14:30:23
Data dodania: 2021-11-24 14:26:36
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna RODO Szczegóły pliku
Nazwa: Klauzula RODO - psycholog ON.docx
Opis: Klauzula RODO
Utworzono: 2021-11-24 14:31:43
Data dodania: 2021-11-24 14:26:35
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do złożenia ofert cenowych na świadczenie usług psychologicznych w ramach w/w projektu polegających na przeprowadzeniu warsztatów z rodzinami biologicznymi wzmacniających kompetencje wychowawcze (społeczne i osobiste), zajęć mających na celu umocnienie więzi rodzinnych oraz nauka kreatywnego spędzania czasu z dziećmi.

 

>> Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert cenowych  Szczegóły pliku
Nazwa: Zaproszenie do składania ofert.pdf
Opis: Zapraszenie do złożenia ofert cenowych na: świadczenie usług psychologicznych w ramach w/w projektu polegających na przeprowadzeniu warsztatów z rodzinami biologicznymi wzmacniających kompetencje wychowawcze (społeczne i osobiste), zajęć mających na celu umocnienie więzi rodzinnych oraz nauka kreatywnego spędzania czasu z dziećmi.
Utworzono: 2021-11-16 15:18:39
Data dodania: 2021-11-16 15:17:27
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.25 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załacznik nr 1 - Formularz cenowo – ofertowy Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 1 - oferta.doc
Opis: formularz cenowo - ofertowy
Utworzono: 2021-11-16 15:19:32
Data dodania: 2021-11-16 15:17:26
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Załącznik nr 2 - Wykaz osób Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 - wykaz osób.doc
Opis: wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca do świadczenia usług psychologicznych w ramach projektu „Rodzina najważniejsza- rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim”
Utworzono: 2021-11-16 15:20:34
Data dodania: 2021-11-16 15:17:26
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu  Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 3 - wykluczenie.doc
Opis: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Utworzono: 2021-11-16 15:21:09
Data dodania: 2021-11-16 15:17:26
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Załącznik nr 4 - Wzór umowy  Szczegóły pliku
Nazwa: Umowa-wzór.pdf
Opis: Umowa-wzór
Utworzono: 2021-11-16 15:22:16
Data dodania: 2021-11-16 15:17:25
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna RODO Szczegóły pliku
Nazwa: Klauzula RODO.doc
Opis: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - kontrahenci/strony umów cywilnoprawnych
Utworzono: 2021-11-16 15:23:16
Data dodania: 2021-11-16 15:17:24
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: doc

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, o zmianie wyniku postępowania dotyczącego zapytania ofertowego pn. „Wykonanie
i dostarczenie materiałów promocyjnych”

 

>> Plik do pobrania:

Informacja o zmianie wyniku postępowania Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o zmianie wyniku postepowania.pdf
Opis: Informacja o zmianie wyniku postępowania dotycząca zapytania ofertowego pn. „Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych”
Utworzono: 2021-08-05 11:27:41
Data dodania: 2021-08-06 11:29:12
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.23 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, o wyborze oferty

 

>> Plik do pobrania:

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o wyborze oferty - kolonie.docx
Opis: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca zapytania ofertowego pn. „Kolonie letnie dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej”
Utworzono: 2021-07-01 14:05:37
Data dodania: 2021-07-01 14:06:24
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje o wyniku postępowania dotyczącego zapytania ofertowego pn. „Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych”

 

>> Pliki do pobrania:

Informacja o wyniku postepowania Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o wyniku postepowania.docx
Opis: Informacja o wyniku postępowania dotycząca zapytania ofertowego pn. „Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych”
Utworzono: 2021-07-23 14:10:17
Data dodania: 2021-07-23 14:10:57
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do złożenia ofert cenowych na opracowanie i wykonanie materiałów służących promocji (tj. tablica informacyjna, ulotki informacyjno-promocyjne, naklejki i plakaty, spot reklamowy)

 

>> Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert cenowych Szczegóły pliku
Nazwa: Zaproszenie do składania ofert na opracowanie i wykonanie materiałów służących promocji.docx
Opis: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wykonanie materiałów służących promocji (tj. tablica informacyjna, ulotki informacyjno-promocyjne, naklejki i plakaty, spot reklamowy)
Utworzono: 2021-06-30 14:43:26
Data dodania: 2021-06-30 14:38:29
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.20 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załacznik nr 1 - Formularz cenowo – ofertowy Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 1 - Formularz cenowo - ofertowy.docx
Opis: Formularz cenowo - ofertowy
Utworzono: 2021-06-30 14:45:46
Data dodania: 2021-06-30 14:38:27
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (materiały promocyjne).docx
Opis: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Utworzono: 2021-06-30 14:46:09
Data dodania: 2021-06-30 14:38:27
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług z zakresu wykonania materiałów promocyjnych Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług z zakresu wykonania materiałów promocyjnych (materiały promocyjne).docx
Opis: Wykaz wykonanych usług z zakresu wykonania materiałów promocyjnych
Utworzono: 2021-06-30 14:46:34
Data dodania: 2021-06-30 14:38:27
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 4 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu (materiały promocyjne).docx
Opis: Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu
Utworzono: 2021-06-30 14:44:31
Data dodania: 2021-06-30 14:38:28
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 5 - Wzór umowy Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 5 - Wzór umowy (materiały promocyjne).docx
Opis: Wzór umowy
Utworzono: 2021-06-30 14:44:52
Data dodania: 2021-06-30 14:38:28
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna RODO Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna RODO (materiały promocyjne).docx
Opis: Klauzula informacyjna RODO
Utworzono: 2021-06-30 14:45:13
Data dodania: 2021-06-30 14:38:28
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do złożenia ofert cenowych na zorganizowanie i przeprowadzenie 7-10 dniowych kolonii letnich z programem profilaktyki zdrowia dla 35 dzieci i młodzieży z terenu powiatu sztumskiego w wieku od 8 do 18 lat

 

>> Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert cenowych Szczegóły pliku
Nazwa: Zaproszenie do składania ofert cenowych 2.pdf
Opis: Zaproszenie do składania ofert cenowych
Utworzono: 2021-06-14 13:17:26
Data dodania: 2021-06-14 13:16:52
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załacznik nr 1 - Formularz cenowo – ofertowy Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 1 - Formularz cenowo-ofertowy - 2.docx
Opis: Formularz cenowo-ofertowy
Utworzono: 2021-06-14 13:19:00
Data dodania: 2021-06-14 13:16:51
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx
Opis: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Utworzono: 2021-06-02 14:22:56
Data dodania: 2021-06-02 14:11:22
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług z zakresu objętego przedmiotem zamówienia Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług z zakresu objętego przedmiotem zamówienia.docx
Opis: Wykaz wykonanych usług z zakresu objętego przedmiotem zamówienia
Utworzono: 2021-06-02 14:26:33
Data dodania: 2021-06-02 14:11:22
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 4 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu.docx
Opis: Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu
Utworzono: 2021-06-02 14:14:09
Data dodania: 2021-06-02 14:11:23
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 5 - Wykaz kadry Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 5 - Wykaz kadry.docx
Opis: Wykaz kadry
Utworzono: 2021-06-02 14:53:31
Data dodania: 2021-06-02 14:52:41
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 6 - Opis ośrodka wypoczynkowego Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 6 - Opis ośrodka wypoczynkowego.docx
Opis: Opis ośrodka wypoczynkowego
Utworzono: 2021-06-02 14:54:01
Data dodania: 2021-06-02 14:52:41
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 7 - Projekt umowy Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 7 - projekt umowy - 2.pdf
Opis: projekt umowy
Utworzono: 2021-06-14 13:18:04
Data dodania: 2021-06-14 13:16:52
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 8 - Klauzula RODO Szczegóły pliku
Nazwa: załączenik nr 8 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.docx
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-06-02 14:11:21
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje o nierozstrzygnięciu zapytania ofertowego z dn. 02.06.2021r.

 

>> Plik do pobrania:

Informacja o nierozstrzygnięciu zapytania ofertowego Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o nierozstrzygnięciu zapytania ofertowego.pdf
Opis: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje o nierozstrzygnięciu zapytania ofertowego z dnia 02.06.2021r.
Utworzono: 2021-06-14 12:50:31
Data dodania: 2021-06-14 12:51:11
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.18 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do złożenia ofert cenowych na zorganizowanie i przeprowadzenie 7-10 dniowych kolonii letnich z programem profilaktyki zdrowia dla 35 dzieci i młodzieży z terenu powiatu sztumskiego w wieku od 8 do 18 lat

 

>> Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert cenowych Szczegóły pliku
Nazwa: Zaproszenie do składania ofert cenowych - kolonia.pdf
Opis: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 7-10 dniowych kolonii letnich z programem profilaktyki zdrowia dla 35 dzieci i młodzieży z terenu powiatu sztumskiego w wieku od 8 do 18 lat.
Utworzono: 2021-06-02 14:28:25
Data dodania: 2021-06-02 14:29:25
Autor pliku: Ewelina egowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załacznik nr 1 - Formularz cenowo – ofertowy Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 1 - Formularz cenowo-ofertowy.docx
Opis: Formularz cenowo-ofertowy
Utworzono: 2021-06-02 14:24:23
Data dodania: 2021-06-02 14:11:21
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx
Opis: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Utworzono: 2021-06-02 14:22:56
Data dodania: 2021-06-02 14:11:22
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług z zakresu objętego przedmiotem zamówienia Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług z zakresu objętego przedmiotem zamówienia.docx
Opis: Wykaz wykonanych usług z zakresu objętego przedmiotem zamówienia
Utworzono: 2021-06-02 14:26:33
Data dodania: 2021-06-02 14:11:22
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 4 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu.docx
Opis: Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu
Utworzono: 2021-06-02 14:14:09
Data dodania: 2021-06-02 14:11:23
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 5 - Wykaz kadry Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 5 - Wykaz kadry.docx
Opis: Wykaz kadry
Utworzono: 2021-06-02 14:53:31
Data dodania: 2021-06-02 14:52:41
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 6 - Opis ośrodka wypoczynkowego Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 6 - Opis ośrodka wypoczynkowego.docx
Opis: Opis ośrodka wypoczynkowego
Utworzono: 2021-06-02 14:54:01
Data dodania: 2021-06-02 14:52:41
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 7 - Projekt umowy Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 7 - Projekt umowy.pdf
Opis: Projekt umowy
Utworzono: 2021-06-02 14:53:07
Data dodania: 2021-06-02 14:52:42
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 8 - Klauzula RODO Szczegóły pliku
Nazwa: załączenik nr 8 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.docx
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-06-02 14:11:21
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, o wyborze oferty

 

>> Plik do pobrania:

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego na remont lokalu mieszkalnego o pow. 44,85 m2 znajdującego się w Sztumie 82-400, przy ul. Mickiewicza 39A Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. remontu lokalu mieszkalnego o pow. 44,85 m2.docx
Opis: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego pn. remont lokalu mieszkalnego o pow. 44,85 m2 znajdującego się w Sztumie, przy ul. Mickiewicza 39A
Utworzono: 2021-04-27 10:32:23
Data dodania: 2021-04-27 10:33:34
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zawiadamia o zmianie treści zapytania ofertowego dot.: „Remont lokalu mieszkalnego” - o pow. 44,85 m2 znajdującego się w Sztumie 82-400, przy ul. Mickiewicza 39A

 

>> Plik do pobrania:

Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego.docx
Opis: Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont lokalu mieszkalnego” - o pow. 44,85 m2 znajdującego się w Sztumie 82-400, przy ul. Mickiewicza 39A
Utworzono: 2021-04-20 13:18:42
Data dodania: 2021-04-20 13:19:49
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do złożenia ofert cenowych na: „Remont lokalu mieszkalnego” - o pow. 44,85 m2 znajdującego się w Sztumie 82-400, przy ul. Mickiewicza 39A

 

>> Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert cenowych Szczegóły pliku
Nazwa: zapytanie ofertowe- remont lokalu mieszkalnego.docx
Opis: zapraszenie do złożenia ofert cenowych na remont lokalu mieszkalnego o pow. 44,85 m2 znajdującego się w Sztumie, przy ul. Mickiewicza 39A
Utworzono: 2021-04-15 15:44:07
Data dodania: 2021-04-15 15:40:32
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załacznik nr 1 - Formularz cenowo – ofertowy Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. nr 1 - formularz cenowo-ofertowy.docx
Opis: formularz cenowo-ofertowy
Utworzono: 2021-04-15 15:45:23
Data dodania: 2021-04-15 15:40:12
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 2 - Książka przedmiarów Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. nr 2 - książka przedmiarów.pdf
Opis: książka przedmiarów
Utworzono: 2021-04-15 15:44:56
Data dodania: 2021-04-15 15:40:31
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 12.55 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx
Opis: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Utworzono: 2021-04-15 15:41:22
Data dodania: 2021-04-15 15:40:32
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załacznik nr 4 - Wzór umowy Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. nr 4 - umowa.docx
Opis: wzór umowy
Utworzono: 2021-04-15 15:42:04
Data dodania: 2021-04-15 15:40:32
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 5 - Dokument udzielenia gwarancji Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. nr 5 - dokument udzielenia gwarancji.docx
Opis: dokument udzielenia gwarancji
Utworzono: 2021-04-15 15:42:57
Data dodania: 2021-04-15 15:40:32
Autor pliku: Ewelina Łegowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

 

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, o wyborze oferty

 

>> Plik do pobrania:

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego na: Promocja pieczy zastępczej - wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - promocja.docx
Opis: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego pn. Promocja pieczy zastępczej - wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych.
Utworzono: 2021-04-01 14:47:57
Data dodania: 2021-04-01 14:48:25
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do złożenia ofert cenowych na: "Promocja pieczy zastępczej" - wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych

 

>> Piliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert cenowych Szczegóły pliku
Nazwa: Zapytanie ofertowe - promocja pieczy zastępczej.docx
Opis: Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na: promocja pieczy zastępczej - wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych
Utworzono: 2021-03-19 13:22:10
Data dodania: 2021-03-19 13:19:40
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.22 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załacznik nr 1 - Formularz cenowo – ofertowy Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 1 - formularz cenowo-ofertowy.docx
Opis: formularz cenowo-ofertowy
Utworzono: 2021-03-19 13:25:15
Data dodania: 2021-03-19 13:19:38
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx
Opis: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Utworzono: 2021-03-19 13:24:50
Data dodania: 2021-03-19 13:19:38
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 3 - Wykaz wykonywanych usług z zakresu wykonania materiałów promocyjnych Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 3 - wykaz wykonywanych usług z zakresu wykonania materiałów promocyjnych.docx
Opis: wykaz wykonywanych usług z zakresu wykonania materiałów promocyjnych
Utworzono: 2021-03-19 13:24:28
Data dodania: 2021-03-19 13:19:39
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 4 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx
Opis: oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Utworzono: 2021-03-19 13:25:56
Data dodania: 2021-03-19 13:19:39
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załacznik nr 5 - Wzór umowy Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 5 - wzór umowy.docx
Opis: wzór umowy
Utworzono: 2021-03-19 13:26:25
Data dodania: 2021-03-19 13:19:39
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 6 - Dokument udzielenia gwarancji Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 6 - dokument udzielenia gwarancji.docx
Opis: dokument udzielenia gwarancji na trwałość wykonanego nadruku/ haftu na materiałach reklamowych
Utworzono: 2021-03-19 13:20:06
Data dodania: 2021-03-19 13:19:40
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 7 - Klauzula RODO Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 7 - Klauzula RODO.docx
Opis: Klauzula RODO
Utworzono: 2021-03-19 13:24:07
Data dodania: 2021-03-19 13:19:40
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, o wyborze oferty

 

>> Plik do pobrania:

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego na: Wyposażenie mieszkania chronionego w Dzierzgoniu Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .docx
Opis: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca zapytania ofertowego pn. Wyposażenie mieszkania chronionego
Utworzono: 2021-03-24 15:32:02
Data dodania: 2021-03-24 15:33:04
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do złożenia ofert cenowych na: Wyposażenie mieszkania chronionego w Dzierzgoniu

 

>> Piliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert cenowych Szczegóły pliku
Nazwa: Zapytanie ofertowe - wyposażenie.docx
Opis: Zapraszenie do złożenia ofert cenowych na: Wyposażenie mieszkania chronionego
Utworzono: 2021-03-15 13:08:04
Data dodania: 2021-03-15 13:06:20
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załacznik nr 1 - Formularz cenowo – ofertowy Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx
Opis: Formularz ofertowy
Utworzono: 2021-03-15 13:10:02
Data dodania: 2021-03-15 13:06:14
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 7.95 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załacznik nr 2 - Rzut zabudowy kuchennej Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 - Rzut zabudowy kuchennej.docx
Opis: Rzut zabudowy kuchennej
Utworzono: 2021-03-15 13:08:41
Data dodania: 2021-03-15 13:06:18
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 1.81 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załacznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx
Opis: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Utworzono: 2021-03-15 13:09:09
Data dodania: 2021-03-15 13:06:19
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 4 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu.docx
Opis: Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu
Utworzono: 2021-03-15 13:09:38
Data dodania: 2021-03-15 13:06:19
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załacznik nr 5 - Wzór umowy Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 5 - Wzór umowy.docx
Opis: Wzór umowy
Utworzono: 2021-03-15 13:07:19
Data dodania: 2021-03-15 13:06:20
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Klauzula RODO Szczegóły pliku
Nazwa: Klauzula RODO.docx
Opis: klauzula informacyjna
Utworzono: 2021-01-22 15:29:34
Data dodania: 2021-01-22 15:16:44
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 


 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, o wyborze oferty

 

>> Plik do pobrania:

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego na: Zakup wyposażenia wypożyczalni - sprzęt medyczno-rehabilitacyjny dla osób z niepełnosprawnościami Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx
Opis: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca zapytania ofertowego pn. „Zakup wyposażenia wypożyczalni - sprzęt medyczno-rehabilitacyjny dla osób z niepełnosprawnościami”
Utworzono: 2021-03-25 15:09:21
Data dodania: 2021-03-25 15:09:59
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

 


 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie udziela odpowiedz na pytanie do zapytania ofertowego dot.: Zakup wyposażenia wypożyczalni - sprzęt medyczno-rehabilitacyjny dla osób z niepełnosprawnościami 

 

>> Piliki do pobrania:

Odpowiedz na pytanie do zapytania ofertowego Szczegóły pliku
Nazwa: Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego.pdf
Opis: Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego dot. „Zakupu wyposażenia wypożyczalni - sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnościami”.
Utworzono: 2021-03-18 14:51:34
Data dodania: 2021-03-18 14:52:15
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.25 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do złożenia ofert cenowych na: Zakup wyposażenia wypożyczalni - sprzęt medyczno-rehabilitacyjny dla osób z niepełnosprawnościami

 

>> Piliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert cenowych Szczegóły pliku
Nazwa: Zapytanie ofertowe.docx
Opis: Zapraszenie do złożenia ofert cenowych na: Zakup wyposażenia wypożyczalni - sprzęt medyczno-rehabilitacyjny dla osób z niepełnosprawnościami
Utworzono: 2021-03-11 12:26:03
Data dodania: 2021-03-11 12:23:05
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załacznik nr 1 - Formularz cenowo – ofertowy Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 1 - Formularz cenowo – ofertowy.docx
Opis: Formularz cenowo – ofertowy
Utworzono: 2021-03-11 12:23:50
Data dodania: 2021-03-11 12:23:05
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załacznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx
Opis: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Utworzono: 2021-03-11 12:24:23
Data dodania: 2021-03-11 12:23:04
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 3 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu.docx
Opis: Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu
Utworzono: 2021-03-11 12:24:46
Data dodania: 2021-03-11 12:23:04
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załacznik nr 4 - Wzór umowy Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 4 - Wzór umowy.docx
Opis: Wzór umowy
Utworzono: 2021-03-11 12:25:08
Data dodania: 2021-03-11 12:23:03
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Klauzula RODO Szczegóły pliku
Nazwa: Klauzula RODO.docx
Opis: klauzula informacyjna
Utworzono: 2021-01-22 15:29:34
Data dodania: 2021-01-22 15:16:44
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

 

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, o unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 10.03.2021r. na „Zakup specjalistycznego sprzętu medyczno- rehabilitacyjnego”.

 

>> Piliki do pobrania:

Unieważnienie zapytania ofertowego Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego.docx
Opis: Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 10.03.2021r. na „Zakup specjalistycznego sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego”
Utworzono: 2021-03-11 12:12:16
Data dodania: 2021-03-11 12:13:37
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do złożenia ofert cenowych na: Zakup specjalistycznego sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego

 

>> Piliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe Szczegóły pliku
Nazwa: Zapytanie ofertowe na: „Zakup specjalistycznego sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego” .docx
Opis: Zapraszenie do złożenia ofert cenowych na: „Zakup specjalistycznego sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego”
Utworzono: 2021-03-10 15:05:32
Data dodania: 2021-03-10 15:04:30
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załacznik nr 1 - Formularz cenowo – ofertowy Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 1 - Formularz cenowo – ofertowy.docx
Opis: Formularz cenowo – ofertowy
Utworzono: 2021-03-10 15:06:48
Data dodania: 2021-03-10 15:04:29
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załacznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx
Opis: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Utworzono: 2021-03-10 15:07:56
Data dodania: 2021-03-10 15:04:29
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 3 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu.docx
Opis: Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu
Utworzono: 2021-03-10 15:08:17
Data dodania: 2021-03-10 15:04:29
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załacznik nr 4 - Wzór umowy Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 4 - Wzór umowy.docx
Opis: Wzór umowy
Utworzono: 2021-03-10 15:08:42
Data dodania: 2021-03-10 15:04:29
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Klauzula RODO Szczegóły pliku
Nazwa: Klauzula RODO.docx
Opis: klauzula informacyjna
Utworzono: 2021-01-22 15:29:34
Data dodania: 2021-01-22 15:16:44
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

 


 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, o wyborze oferty

 

>> Plik do pobrania:

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego na: Świadczenie usług w zakresie poradnictwa psychologicznego Szczegóły pliku
Nazwa: Rozstrzygniecie zapytania ofertowego na Świadczenie usług w zakresie poradnictwa psychologicznego.docx
Opis: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego pn. Świadczenie usług w zakresie poradnictwa psychologicznego
Utworzono: 2021-03-11 12:58:55
Data dodania: 2021-03-11 12:59:19
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do złożenia ofert cenowych na świadczenie usług psychologicznych w ramach projektu, polegających na wypracowaniu we współpracy z pracownikiem PCPR Indywidualnych Ścieżek Reintegracji  dla 15 osób zagrożonych odebraniem praw do opieki lub pozbawionych tych praw (rodziców biologicznych) i 20 ich dzieci, oraz świadczeniu poradnictwa psychologicznego dla tych osób dostosowanego do indywidualnych potrzeb uczestników projektu

 

>> Piliki do pobrania:

 

Zapytanie ofertowe Szczegóły pliku
Nazwa: Zapytanie ofertowe.docx
Opis: Zapraszenie do złożenia ofert cenowych na świadczenie usług psychologicznych w ramach projektu pn. „Rodzina najważniejsza – rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim”, polegających na wypracowaniu we współpracy z pracownikiem PCPR Indywidualnych Ścieżek Reintegracji dla 15 osób zagrożonych odebraniem praw do opieki lub pozbawionych tych praw (rodziców biologicznych) i 20 ich dzieci, oraz świadczeniu poradnictwa psychologicznego dla tych osób dostosowanego do indywidualnych potrzeb uczestników projektu.
Utworzono: 2021-02-26 16:34:44
Data dodania: 2021-02-26 16:19:38
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załacznik nr 1 - formularz cenowo – ofertowy Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 1 - Formularz cenowo - ofertowy.docx
Opis: Formularz cenowo - ofertowy do zapytania ofertowego dot. świadczenia usług w zakresie poradnictwa psychologicznego
Utworzono: 2021-02-26 16:25:21
Data dodania: 2021-02-26 16:19:36
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załacznik nr 2 - wykaz osób Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 - wykaz osób.docx
Opis: Wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca do świadczenia usług psychologicznych w ramach projektu „Rodzina najważniejsza- rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim
Utworzono: 2021-02-26 16:32:37
Data dodania: 2021-02-26 16:19:37
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.docx
Opis: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Utworzono: 2021-02-26 16:35:06
Data dodania: 2021-02-26 16:19:37
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załacznik nr 4 - wzór umowy Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 4 - wzór umowy.docx
Opis: Wzór umowy
Utworzono: 2021-02-26 16:34:33
Data dodania: 2021-02-26 16:19:38
Autor pliku: Ewelina łegowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Klauzula RODO  Szczegóły pliku
Nazwa: Klauzula RODO.docx
Opis: klauzula informacyjna
Utworzono: 2021-01-22 15:29:34
Data dodania: 2021-01-22 15:16:44
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

 

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, o wyborze oferty

 

>> Plik do pobrania:

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego na adaptacje lokalu mieszkalnego na potrzeby mieszkania chronionego Szczegóły pliku
Nazwa: Rozstrzygniecie zapytania ofertowego na adaptacje lokalu mieszkalnego na potrzeby mieszkania chronionego.docx
Opis: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczącej zapytania ofertowego pn. „Moje własne M” – adaptacja lokalu mieszkalnego na potrzeby mieszkania chronionego, w związku z realizacją projektu „Rodzina najważniejsza – rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Utworzono: 2021-02-10 12:41:49
Data dodania: 2021-02-11 12:44:38
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx
 

 

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do złożenia ofert cenowych na: adaptacje lokalu mieszkalnego
o pow. 82,53 m3 znajdującego się w Dzierzgoniu, przy ul. Wł. Jagiełły 5C/15 na potrzeby mieszkania chronionego

 

>> Piliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe Szczegóły pliku
Nazwa: zapytanie ofertowe - adaptacja lokalu mieszkalnego.docx
Opis: zapytanie ofertowe związane jest z realizacją projektu „Rodzina najważniejsza – rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Utworzono: 2021-01-22 15:19:47
Data dodania: 2021-01-22 15:16:47
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.16 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załacznik nr 1 - formularz cenowo – ofertowy Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 1 - formularz cenowo – ofertowy.docx
Opis: formularz cenowo – ofertowy
Utworzono: 2021-01-22 15:24:16
Data dodania: 2021-01-22 15:16:44
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załacznik nr 2 - Przedmiar robót Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 - Przedmiar robót.pdf
Opis: Przedmiar robót 7/01/2021
Utworzono: 2021-01-22 15:25:30
Data dodania: 2021-01-22 15:16:45
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załacznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu .docx
Opis: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Utworzono: 2021-01-22 15:26:32
Data dodania: 2021-01-22 15:16:45
Autor pliku: Ewelina Łegowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 4 - wykaz wykonanych robót budowlanych, obejmujący należyte wykonanie w okresie ostatnich 2 lat robót budowlanych o zakresie zbieżnym z przedmiotem niniejszego zamówienia Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 4 - wykaz robót budowlanych.docx
Opis: wykaz wykonanych robót budowlanych, obejmujący należyte wykonanie w okresie ostatnich 2 lat robót budowlanych o zakresie zbieżnym z przedmiotem niniejszego zamówienia
Utworzono: 2021-01-22 15:23:06
Data dodania: 2021-01-22 15:16:46
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załacznik nr 5 - oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 5 - oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu.docx
Opis: oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu
Utworzono: 2021-01-22 15:27:34
Data dodania: 2021-01-22 15:16:46
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załacznik nr 6 - wzór umowy Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 6 - wzór umowa.docx
Opis: wzór umowy
Utworzono: 2021-01-22 15:28:32
Data dodania: 2021-01-22 15:16:46
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załacznik nr 7 - dokument udzielenia gwarancji na wykonane roboty remontowe Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 7 - wzór dokumentu udzielenia gwarancji na wykonane roboty remontowe.docx
Opis: wzór dokumentu udzielenia gwarancji na wykonane roboty remontowe pn.: „Moje własne M” remont lokalu mieszkalnego
Utworzono: 2021-01-22 15:21:48
Data dodania: 2021-01-22 15:16:47
Autor pliku: Ewelina Łegowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Klauzula RODO Szczegóły pliku
Nazwa: Klauzula RODO.docx
Opis: klauzula informacyjna
Utworzono: 2021-01-22 15:29:34
Data dodania: 2021-01-22 15:16:44
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 


 

 

Rok: 2020

 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, o wyborze oferty

 

>> Plik do pobrania:

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego na świadczenie usług w zakresie poradnictwa psychologicznego Szczegóły pliku
Nazwa: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na świadczenie usług w zakresie poradnictwa psychologicznego 2021.pdf
Opis: Informacja dotycząca zapytania ofertowego na świadczenie usług w zakresie poradnictwa psychologicznego
Utworzono: 2020-12-31 12:10:19
Data dodania: 2020-12-31 12:10:43
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.22 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, o wyborze oferty

 

>> Plik do pobrania:

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego na świadczenie usług w zakresie poradnictwa prawnego Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja dotycząca zapytania ofertowego na świadczenie usług w zakresie poradnictwa prawnego 2021.pdf
Opis: Zestawienie ofert, które wpłynęły zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 08.12.2020r. wraz z przyznaną punktacją.
Utworzono: 2020-12-23 10:50:38
Data dodania: 2020-12-23 10:51:01
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do złożenia ofert cenowych na: świadczenie usług w zakresie poradnictwa psychologicznego

 

>> Plik do pobrania:

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie poradnictwa psychologicznego Szczegóły pliku
Nazwa: Zapytanie ofertowe psycholog 2021.docx
Opis: Zapraszenie do składania ofert cenowych na świadczenie usług w zakresie poradnictwa psychologicznego
Utworzono: 2020-12-14 08:52:43
Data dodania: 2020-12-14 08:53:15
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 


 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do złożenia ofert cenowych na: świadczenie usług w zakresie poradnictwa prawnego

 

>> Plik do pobrania:
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie poradnictwa prawnego Szczegóły pliku
Nazwa: zapytanie ofertowe - obsługa prawna 2021.docx
Opis: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie udzielania porad prawnych dla klientów oraz obsługi prawnej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
Utworzono: 2020-12-08 09:33:54
Data dodania: 2020-12-08 09:35:28
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, o wyborze oferty

 

>> Plik do pobrania:

Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług w zakresie poradnictwa psychologicznego Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o wyborze oferty.pdf
Opis: Dotyczy wyboru oferty na świadczenie usług w zakresie poradnictwa psychologicznego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
Utworzono: 2020-01-02 10:06:42
Data dodania: 2020-07-23 10:11:59
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf