Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

2019

UCHWAŁA NR XII/90/2019 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30 października 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2019 - 2020

Powiatowy program korekcyjno- edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2019-2021

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Sztumskim na lata 2019- 2021

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Sztumskim na lata 2018-2022.

 


2016-09-14

PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE SZTUMSKI NA LATA 2016-2018


UCHWAŁA NR XXI/122/2016 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Sztumskim na lata 2016- 2018

 


2016-05-10

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiat Sztumski 2016 - 2021 (pdf)

 


W dniu 26 sierpnia 2015r. odbyło się spotkanie, którego tematem było przedstawienie wyników sporządzonej na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie „Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych” w Powiecie Sztumskim.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu sztumskiego, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Sztumie (Wydział Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu), Komendant Powiatowy Policji w Sztumie, Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych i Bezrobocia, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia, przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie, przedstawiciel Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach oraz przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.
Po zaprezentowaniu Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych każdy z uczestników miał możliwość wypowiedzenia się, co do przeprowadzonych badań. Uczestnicy spotkania głównie zwrócili uwagę na:
- zadawalający niski wskaźnik uznania za problem społeczny wzrostu przestępczości,
- znaczny odsetek sytuacji, w których rodzice nie zorientowali się, że ich dzieci znajdują się pod wpływem alkoholu.
- wysokie bezrobocie w Powiecie Sztumskim,
- alkoholizm wśród mieszkańców Powiatu,
- niski wskaźnik zażywania narkotyków i dopalaczy,
- problem hazardowy. W badaniu nie ma on odzwierciedlenia, jednakże zauważono, iż powstaje dużo nowych punktów z automatami (salonów gier) i brak jest kontroli nad tego typu punktami.
Spotkanie zakończyło się pozytywnym aspektem, a mianowicie doceniono współpracę wszystkich instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny znajdujących się na terenie powiatu sztumskiego.
Z dokumentem „Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych” Powiat Sztumski 2015 można zapoznać się na stronie: pcprsztum.mojbip.pl w zakładce Programy.

 

Diagnoza Zagrożeń Społecznych Powiat Sztumski 2015.pdf

 


 

Program przeciwdziałania przemocy w Powiecie Sztumskim.pdf

 

Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych.pdf

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:789
Treść wprowadził(a): Nowak Jarosław, 2019-12-17 11:28:21
Treść wytworzył(a): Monika Zienkowska, 2015-05-21 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-12-17 11:23:42