Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

Rok 2023
 

Uchwała numer XLVII/330/2023 Szczegóły pliku
Nazwa: Uchwała nr XLVII.330.2023 z dnia 28.06.2023r..pdf
Opis: Uchwała nr XLVII/330/2023 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Sztumskiego na lata 2023 - 2028.
Utworzono: 2023-06-28 14:37:40
Data dodania: 2023-07-05 14:38:18
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 1.63 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Sztumskiego na lata 2023 - 2028”  

 

 


 

Uchwała numer XLIV/317/2023 Szczegóły pliku
Nazwa: Uchwała XLIV-317-2023 z 24.03.2023.pdf
Opis: Uchwała Nr XLIV/317/2023 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Sztumskim na lata 2023-2027.
Utworzono: 2023-04-04 07:51:25
Data dodania: 2023-04-04 07:47:35
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 1.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Sztumskim na lata 2023-2027

 


 

Rok 2022

 

Uchwała numer XXXIV/258/2022 Szczegóły pliku
Nazwa: Uchwała nr 34/258/2022 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 20.04.2022r.pdf
Opis: Uchwała nr 34/258/2022 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 20.04.2022r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie sztumskim na lata 2022- 2024”
Utworzono: 2022-04-20 13:33:32
Data dodania: 2022-04-27 13:31:07
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 1.64 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Sztumskim na lata 2022- 2024

 


 

Rok 2021

 

Uchwała Nr XXX/229/2021 Szczegóły pliku
Nazwa: Uchwała Nr XXX/229/2021 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2021r.pdf
Opis: Uchwała Nr XXX/229/2021 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2022-2025”
Utworzono: 2021-12-30 14:01:05
Data dodania: 2022-04-27 14:02:10
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.52 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2022-2025”

 Rok 2019
 

Uchwała numer 12/90/2019 Szczegóły pliku
Nazwa: Uchwała numer 12/90/2019 z dnia 30.10.2019 roku.pdf
Opis: Uchwała Rady Powiatu Sztumskiego zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2019-2021”
Utworzono: 2019-12-17 13:41:35
Data dodania: 2019-12-17 11:26:03
Autor pliku: Rada Powiatu Sztumskiego
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2019 - 2021
 

 

Uchwała Nr VII/47/2019 Szczegóły pliku
Nazwa: Uchwała Nr VII/47/2019.pdf
Opis: Uchwała Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2019-2021”
Utworzono: 2019-04-30 09:03:56
Data dodania: 2020-07-23 09:08:20
Autor pliku: Rada Powiatu Sztumskiego
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.46 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
 
w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2019-2021”

 

 

Uchwała Nr VII/46/2019 Szczegóły pliku
Nazwa: Uchwała Nr VII/46/2019.pdf
Opis: Uchwała Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Sztumskim na lata 2019- 2021”
Utworzono: 2019-04-30 09:02:10
Data dodania: 2020-07-23 09:06:47
Autor pliku: Rada Powiatu Sztumskiego
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.73 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Sztumskim na lata 2019- 2021”

 

 Rok 2018
 

Uchwała numer XLVI/251/2018 Szczegóły pliku
Nazwa: Uchwała Nr XLVI/251/2018.pdf
Opis: Uchwała Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Sztumskim na lata 2018-2022
Utworzono: 2018-10-30 08:55:58
Data dodania: 2020-07-23 09:00:44
Autor pliku: Rada Powiatu Sztumskiego
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.62 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
 
w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Sztumskim na lata 2018-2022

 

 Rok 2016

 

 

Uchwała numer XXI/122/2016 Szczegóły pliku
Nazwa: Uchwała Nr XXI/122/2016.pdf
Opis: Uchwała Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Sztumskim na lata 2016- 2018
Utworzono: 2016-06-24 08:45:33
Data dodania: 2020-07-23 08:50:24
Autor pliku: Rada Powiatu Sztumskiego
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Sztumskim na lata 2016- 2018

 

Program rozwoju pieczy zastępczej w powiecie sztumskim na lata 2016-2018 Szczegóły pliku
Nazwa: Program rozwoju pieczy zastępczej w powiecie sztumskim na lata 2016-2018.pdf
Opis: Załącznik do uchwały Nr XXI/122/2016 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24.06.2016r.
Utworzono: 2016-09-14 14:24:15
Data dodania: 2016-09-14 14:55:56
Autor pliku: Rada Powiatu Sztumskiego
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.21 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Uchwała numer XVII/103/2016 Szczegóły pliku
Nazwa: Uchwała Nr XVII/103/2016.pdf
Opis: Uchwała Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiat Sztumski 2016 - 2021”
Utworzono: 2016-03-29 07:56:07
Data dodania: 2020-07-23 08:01:16
Autor pliku: Rada Powiatu Sztumskiego
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
 

w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiat Sztumski 2016 - 2021”  

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiat Sztumski 2016-2021 Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/103/2016.pdf
Opis: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiat Sztumski 2016-2021
Utworzono: 2016-03-29 08:01:02
Data dodania: 2020-07-23 08:05:47
Autor pliku: Rada Powiatu Sztumskiego
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 3.63 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

Rok 2015

 

W dniu 26 sierpnia 2015r. odbyło się spotkanie, którego tematem było przedstawienie wyników sporządzonej na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie „Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych” w Powiecie Sztumskim.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu sztumskiego, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Sztumie (Wydział Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu), Komendant Powiatowy Policji w Sztumie, Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych i Bezrobocia, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia, przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie, przedstawiciel Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach oraz przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.
Po zaprezentowaniu Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych każdy z uczestników miał możliwość wypowiedzenia się, co do przeprowadzonych badań. Uczestnicy spotkania głównie zwrócili uwagę na:
- zadawalający niski wskaźnik uznania za problem społeczny wzrostu przestępczości,
- znaczny odsetek sytuacji, w których rodzice nie zorientowali się, że ich dzieci znajdują się pod wpływem alkoholu.
- wysokie bezrobocie w Powiecie Sztumskim,
- alkoholizm wśród mieszkańców Powiatu,
- niski wskaźnik zażywania narkotyków i dopalaczy,
- problem hazardowy. W badaniu nie ma on odzwierciedlenia, jednakże zauważono, iż powstaje dużo nowych punktów z automatami (salonów gier) i brak jest kontroli nad tego typu punktami.
Spotkanie zakończyło się pozytywnym aspektem, a mianowicie doceniono współpracę wszystkich instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny znajdujących się na terenie powiatu sztumskiego.
Z dokumentem „Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych” Powiat Sztumski 2015 można zapoznać się na stronie: pcprsztum.mojbip.pl w zakładce Programy.

 

Diagnoza Zagrożeń Społecznych Powiat Sztumski 2015 Szczegóły pliku
Nazwa: Diagnoza Zagrożeń Społecznych Powiat Sztumski 2015.pdf
Opis: Diagnoza Zagrożeń Społecznych Powiat Sztumski 2015.pdf
Utworzono: 2015-09-09 15:05:56
Data dodania: 2015-09-09 14:13:35
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 3.05 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 Rok 2013

 

Uchwała Nr XXXVI/227/2013 Szczegóły pliku
Nazwa: Uchwała Nr XXXVI/227/2013.PDF
Opis: Uchwała Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Sztumskim na lata 2013-2017
Utworzono: 2013-04-30 09:13:42
Data dodania: 2020-07-23 09:18:24
Autor pliku: Rada Powiatu Sztumskiego
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.25 MB
Rozszerzenie pliku: PDF

w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Sztumskim na lata 2013-2017

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Sztumskim na lata 2013-2017 Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/227/2013.pdf
Opis: Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Sztumskim na lata 2013-2017
Utworzono: 2013-04-30 09:16:17
Data dodania: 2020-07-23 09:21:01
Autor pliku: Rada Powiatu Sztumskiego
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.57 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

Rok 2012

 

Uchwała Nr XXIX/175/2012 Szczegóły pliku
Nazwa: Uchwała Nr XXIX/175/2012.pdf
Opis: Uchwała Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Sztumskiego na lata 2012 – 2020.
Utworzono: 2012-09-25 07:42:00
Data dodania: 2020-07-23 07:47:40
Autor pliku: Rada Powiatu Sztumskiego
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Sztumskiego na lata 2012 – 2020
 

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Sztumskiego na lata 2012 – 2020 Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/175/2012.pdf
Opis: Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Sztumskiego na lata 2012 – 2020
Utworzono: 2012-09-25 07:45:34
Data dodania: 2020-07-23 07:50:44
Autor pliku: Rada Powiatu Sztumskiego
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf