Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start
Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia - Dobry Stary.pdf
Opis: Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej, osobę, o której mowa w art. 37 ust 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej albo osobę usamodzielnianą opuszczającą pieczę zastępczą
Utworzono: 2020-08-11 09:47:11
Data dodania: 2020-08-14 09:49:58
Autor pliku: Martyna Sobczyk
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.72 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 


 

Wzory wniosków dla rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka (świadczenia)

 

Oświadczenia po ukończeniu 18 lat
Szczegóły pliku
Nazwa: Oświadczenie rodziny zastępczej - prowadzącego rodzinny dom dziecka.pdf
Opis: Oświadczenie dotyczy dzieci po uzyskaniu 18 roku życia
Utworzono: 2020-08-24 09:37:41
Data dodania: 2020-08-26 09:43:15
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Oświadczenie o przekazaniu dziecka załącznik numer 2
Szczegóły pliku
Nazwa: Oświadczenie .pdf
Opis: Oświadczenie o przekazaniu dziecka pracownikowi PCPR w Sztumie
Utworzono: 2020-01-13 10:19:50
Data dodania: 2020-01-13 08:34:54
Autor pliku: Magdalena Steiniger
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Wniosek o przyznanie dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka w związku z jego niepełnosprawnością
Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o przyznanie dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka w związku z jego niepełnosprawnością.pdf
Opis: Wniosek stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 09/2018 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie z dnia 15 maja 2018 roku
Utworzono: 2020-01-13 10:27:43
Data dodania: 2020-01-13 08:34:56
Autor pliku: Ewelina Łegowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.pdf
Opis: Wniosek stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 05/2015 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie z dnia 2 marca 2015 r.
Utworzono: 2020-01-13 10:32:54
Data dodania: 2020-01-13 08:34:57
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Wniosek o przyznanie jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjętego dziecka
Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o przyznanie jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów zwiazanych z potrzebami przyjętego dziecka.pdf
Opis: Wniosek stanowi załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 09/2018 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie z dnia 15 maja 2018 roku
Utworzono: 2020-01-13 10:37:32
Data dodania: 2020-01-13 08:34:57
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Wniosek o przyznanie środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego
Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o przyznanie środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego.pdf
Opis: Wniosek stanowi załącznik nr 1 do załącznika do Zarządzenia nr 15/2015 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 15.04.2015 roku
Utworzono: 2015-04-15 10:51:54
Data dodania: 2020-01-13 08:34:58
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Wniosek o przyznanie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnego lub domu jednorodzinnego,  w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka
Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o przyznanie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinneg lub domu jednorodzinnego, w którym prowadzony jest rdd.pdf
Opis: Wniosek stanowi załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 09/2018 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie z dnia 15 maja 2018 roku
Utworzono: 2018-05-15 10:55:39
Data dodania: 2020-01-13 08:34:58
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka
Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka.pdf
Opis: Wniosek stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 09/2018 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie z dnia 15 maja 2018 roku
Utworzono: 2018-05-15 11:28:58
Data dodania: 2020-01-13 08:34:58
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania przyjętego do rodziny zastępczej dziecka
Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania przyjętego do rodziny zastępczej dziecka.pdf
Opis: Wniosek stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 09/2018 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie z dnia 15 maja 2018 roku
Utworzono: 2018-05-15 11:32:57
Data dodania: 2020-01-13 08:34:59
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu - rodzina zastępcza zawodowa
Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu- rodz. zast. zawodowa.pdf
Opis: Wniosek stanowi załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 09/2018 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie z dnia 15 maja 2018 roku
Utworzono: 2018-05-15 11:35:44
Data dodania: 2020-01-13 08:35:00
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ, na jakość sprawowanej opieki
Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowoanej opieki.pdf
Opis: Wniosek stanowi załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 09/2018 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie z dnia 15 maja 2018 roku
Utworzono: 2018-05-15 11:39:06
Data dodania: 2020-01-13 08:35:01
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 Wzory wniosków dotyczących realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej 
 

1. Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się
Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się 2.pdf
Opis: Wniosek o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się
Utworzono: 2020-09-14 11:51:59
Data dodania: 2020-09-14 11:57:51
Autor pliku: Agnieszka Olszańska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.35 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
2. Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych
Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych 2.pdf
Opis: Wniosek o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych
Utworzono: 2020-09-14 11:53:40
Data dodania: 2020-09-14 11:59:41
Autor pliku: Agnieszka Olszańska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
3. Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier technicznych
Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier technicznych 2.pdf
Opis: Wniosek o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych
Utworzono: 2020-09-14 11:54:53
Data dodania: 2020-09-14 12:00:44
Autor pliku: Agnieszka Olszańska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.41 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
4. Wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.pdf
Opis: Wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
Utworzono: 2020-03-30 12:25:46
Data dodania: 2020-03-30 15:11:55
Autor pliku: Agnieszka Olszańska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.18 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
5. Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 2.pdf
Opis: Wniosek o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Utworzono: 2020-09-14 11:59:02
Data dodania: 2020-09-14 12:04:51
Autor pliku: Agnieszka Olszańska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.22 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

6. Wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.pdf
Opis: Wniosek o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
Utworzono: 2020-09-14 11:59:40
Data dodania: 2020-09-14 12:05:51
Autor pliku: Agnieszka Olszańska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

7. Wniosek o dofinansowanie na sport, kulturę, rekreację i turystykę osób niepełnosprawnych
Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o dofinansowanie na sport, kulturę, rekreację i turystykę osób niepełnosprawnych 2.pdf
Opis: Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na sport, kulturę, rekreację i turystykę osób niepełnosprawnych
Utworzono: 2020-09-01 09:16:16
Data dodania: 2020-09-07 09:22:20
Autor pliku: Agnieszka Olszańska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

8. Wniosek o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego-tłumacza przewodnika 
Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego-tłumacza przewodnika 2.pdf
Opis: Wniosek o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usług tłumacza języka migowego-tłumacza przewodnika
Utworzono: 2020-09-14 11:55:52
Data dodania: 2020-09-14 12:02:21
Autor pliku: Agnieszka Olszańska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

Wzory dokumentów dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych


 

1. Wskazanie opiekuna procesu usamodzielnienia
Szczegóły pliku
Nazwa: Wskazanie opiekuna procesu usamodzielnienia.pdf
Opis: Wskazanie osoby, która będzie pełniła funkcję opiekuna procesu usamodzielnienia
Utworzono: 2020-01-03 13:17:55
Data dodania: 2020-01-03 11:45:24
Autor pliku: Jarosław Nowak
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

2. Zgoda na pełnienie funkcji opiekuna procesu usamodzielnienia
Szczegóły pliku
Nazwa: Zgoda na pełnienie funkcji opiekuna procesu usamodzielnienia.pdf
Opis: Druk wyrażający zgodę na podjęcie się funkcji opiekuna procesu usamodzielnienia
Utworzono: 2020-01-03 13:20:41
Data dodania: 2020-01-03 11:45:25
Autor pliku: Jarosław Nowak
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

3. Informacja dla osoby usamodzielnianej
Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja dla osoby usamodzielnianej.pdf
Opis: Informacja o przysługujących świadczeniach dla osób usamodzielnianych z pieczy zastępczej
Utworzono: 2020-07-23 14:30:53
Data dodania: 2020-07-23 14:35:03
Autor pliku: Jarosław Nowak
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

4. Indywidualny Program Usamodzielniania
Szczegóły pliku
Nazwa: Indywidualny Program Usamodzielnienia.pdf
Opis: Druk IPU dla podopiecznych rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych
Utworzono: 2020-01-03 14:05:36
Data dodania: 2020-01-03 11:45:16
Autor pliku: Jarosław Nowak
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.25 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

5. Zmiany do Indywidualnego Programu Usamodzielnienia
Szczegóły pliku
Nazwa: Zmiany do Indywidualnego Programu Usamodzielnienia.pdf
Opis: Szablon do zmian w Indywidualnym Programie Usamodzielnienia
Utworzono: 2020-01-03 13:29:56
Data dodania: 2020-01-03 11:45:25
Autor pliku: Jarosław Nowak
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

6. Oświadczenie o przejściu na proces usamodzielnienia
Szczegóły pliku
Nazwa: Oświadczenie o przejściu na proces usamodzielnienia.pdf
Opis: Oświadczenie dotyczące określenia terminu przejścia na proces usamodzielnienia
Utworzono: 2020-01-03 13:04:26
Data dodania: 2020-01-03 11:45:17
Autor pliku: Jarosław Nowak
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.06 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

7. Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki
Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki.pdf
Opis: Druk wniosku o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki dla wychowanków pieczy zastępczej
Utworzono: 2020-07-23 14:34:40
Data dodania: 2020-07-23 14:38:45
Autor pliku: Jarosław Nowak
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

8. Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie
Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie.pdf
Opis: Druk Wniosku o przyznanie pomocy na zagospodarowanie dla podopiecznych pieczy zastępczej
Utworzono: 2020-07-23 14:36:02
Data dodania: 2020-07-23 14:40:09
Autor pliku: Jarosław Nowak
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

9. Wniosek o przyznanie pomocy na usamodzielnienie
Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o przyznanie pomocy na usamodzielnienie.pdf
Opis: Druk wniosku o przyznanie pomocy na usamodzielnienie dla osoby opuszczającej pieczę zastępczą
Utworzono: 2020-07-23 14:37:19
Data dodania: 2020-07-23 14:41:26
Autor pliku: Jarosław Nowak
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

10. Oświadczenie osoby usamodzielnianej
Szczegóły pliku
Nazwa: Oświadczenie osoby usamodzielnianej.pdf
Opis: Oświadczenie dotyczące karalności
Utworzono: 2020-01-03 13:11:02
Data dodania: 2020-01-03 11:45:18
Autor pliku: Jarosław Nowak
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

11. Oświadczenie dotyczące sytuacji dochodowej osoby usamodzielnianej
Szczegóły pliku
Nazwa: Oświadczenie dotyczące sytuacji dochodowej osoby usamodzielnianej.pdf
Opis: Druk oświadczenia dotyczący sytuacji rodzinnej oraz majątkowej osoby usamodzielnianej ubiegającej się o przyznanie pomocy na usamodzielnienie/ zagospodarowanie
Utworzono: 2020-07-23 14:33:03
Data dodania: 2020-07-23 14:37:14
Autor pliku: Jarosław Nowak
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

12. Upoważnienie do przekazywania świadczeń przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
Szczegóły pliku
Nazwa: Upoważnienie do przekazywania świadczeń przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.pdf
Opis: Druk upoważniający do przekazywania środków pieniężnych
Utworzono: 2020-01-03 13:38:36
Data dodania: 2020-01-03 11:45:20
Autor pliku: Jarosław Nowak
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.23 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

13. Ocena końcowa Indywidualnego Programu Usamodzielnienia
Szczegóły pliku
Nazwa: Ocena końcowa Indywidualnego Programu Procesu Usamodzielnienia.pdf
Opis: Druk oceny końcowej procesu usamodzielnienia
Utworzono: 2020-01-03 13:33:49
Data dodania: 2020-01-03 11:45:17
Autor pliku: Jarosław Nowak
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


 Wzory dokumentów dla osób usamodzielnianych opuszczających dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy

 

 

1. Wskazanie opiekuna procesu usamodzielnienia
Szczegóły pliku
Nazwa: Wskazanie opiekuna procesu usamodzielnienia.pdf
Opis: Wskazanie osoby, która będzie pełniła funkcję opiekuna procesu usamodzielnienia
Utworzono: 2020-01-03 13:17:55
Data dodania: 2020-01-03 11:45:24
Autor pliku: Jarosław Nowak
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

2. Zgoda na pełnienie funkcji opiekuna procesu usamodzielnienia
Szczegóły pliku
Nazwa: Zgoda na pełnienie funkcji opiekuna procesu usamodzielnienia.pdf
Opis: Druk wyrażający zgodę na podjęcie się funkcji opiekuna procesu usamodzielnienia
Utworzono: 2020-01-03 13:20:41
Data dodania: 2020-01-03 11:45:25
Autor pliku: Jarosław Nowak
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

3. Informacja dla osoby usamodzielnianej
Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja dla osoby usamodzielnianej.pdf
Opis: Informacja o formach pomocy dla osób opuszczających miedzy innymi MOW, MOS ...
Utworzono: 2020-01-03 14:11:30
Data dodania: 2020-01-03 12:14:11
Autor pliku: Jarosław Nowak
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.23 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

4. Indywidualny Program Usamodzielniania
Szczegóły pliku
Nazwa: Indywidualny Program Usamodzielnienia.pdf
Opis: Druk IPU dla osób przebywających między innymi w MOW, MOS ...
Utworzono: 2020-01-03 14:00:54
Data dodania: 2020-01-03 12:14:13
Autor pliku: Jarosław Nowak
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.25 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

5. Zmiany do Indywidualnego Programu Usamodzielnienia
Szczegóły pliku
Nazwa: Zmiany do Indywidualnego Programu Usamodzielnienia.pdf
Opis: Szablon do zmian w Indywidualnym Programie Usamodzielnienia
Utworzono: 2020-01-03 13:29:56
Data dodania: 2020-01-03 11:45:25
Autor pliku: Jarosław Nowak
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

6. Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki
Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki.pdf
Opis: Druk wniosku o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki dla osób usamodzielnianych opuszczających między innymi MOW, MOS ...
Utworzono: 2020-01-03 13:47:54
Data dodania: 2020-01-03 12:14:18
Autor pliku: Jarosław Nowak
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

7. Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie
Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie.pdf
Opis: Druk wniosku o przyznanie pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych opuszczających między innymi MOW, MOS ...
Utworzono: 2020-01-03 13:52:14
Data dodania: 2020-01-03 12:14:20
Autor pliku: Jarosław Nowak
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.23 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

8. Wniosek o przyznanie pomocy na usamodzielnienie
Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o przyznanie pomocy na usamodzielnienie.pdf
Opis: Druk wniosku o przyznanie pomocy na usamodzielnienie dla osób opuszczających między innymi MOW, MOS ...
Utworzono: 2020-01-03 13:45:19
Data dodania: 2020-01-03 12:14:17
Autor pliku: Jarosław Nowak
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

9. Oświadczenie osoby usamodzielnianej
Szczegóły pliku
Nazwa: Oświadczenie osoby usamodzielnianej.pdf
Opis: Oświadczenie dotyczące karalności
Utworzono: 2020-01-03 13:11:02
Data dodania: 2020-01-03 11:45:18
Autor pliku: Jarosław Nowak
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

10. Oświadczenie dotyczące sytuacji dochodowej osoby usamodzielnianej
Szczegóły pliku
Nazwa: Oświadczenie dotyczące sytuacji dochodowej osoby usamodzielnianej .pdf
Opis: Druk oświadczenia dotyczący sytuacji majątkowej osoby usamodzielnianej między innymi z MOW, MOS ...
Utworzono: 2020-01-03 14:19:37
Data dodania: 2020-01-03 12:14:15
Autor pliku: Jarosław Nowak
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

11. Upoważnienie do przekazywania świadczeń przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
Szczegóły pliku
Nazwa: Upoważnienie do przekazywania świadczeń przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.pdf
Opis: Druk upoważniający do przekazywania środków pieniężnych
Utworzono: 2020-01-03 13:38:36
Data dodania: 2020-01-03 11:45:20
Autor pliku: Jarosław Nowak
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.23 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

12. Ocena końcowa Indywidualnego Programu Usamodzielnienia
Szczegóły pliku
Nazwa: Ocena końcowa Indywidualnego Programu Procesu Usamodzielnienia.pdf
Opis: Druk oceny końcowej procesu usamodzielnienia
Utworzono: 2020-01-03 13:33:49
Data dodania: 2020-01-03 11:45:17
Autor pliku: Jarosław Nowak
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf