Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

Archiwalne ogłoszenia - rok 2016:

2016-11-17

I N F O R M A C J A
Dotyczy: osób składających wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny samorząd” – Moduł II.

>> Plik do pobrania:

Informacja


2016-11-15

zorganizowanie i realizację usług rehabilitacyjnych w formie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjnego, usprawniająco - rekreacyjnego dla 8 osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywacja społeczno-zawodowa”

Wybór oferty


2016-10-31


ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące zamówienia usługi: turnus rehabilitacyjny

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i realizację usług rehabilitacyjnych w formie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjnego, usprawniająco - rekreacyjnego dla 8 osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywacja społeczno-zawodowa”.

>> Plik do pobrania

Zapytanie


2016-09-02

Pilotażowy Program „Aktywny samorząd”
Finansowany ze środków PFRON w 2016 roku

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż dnia 30 sierpnia 2016 roku zakończyło etap przyjmowania wniosków w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
Jednocześnie informujemy, iż od dnia 5 września 2016 roku rozpoczynamy nabór wniosków w ramach Modułu II – skierowanego do studentów oraz uczniów szkół policealnych, dotyczących roku akademickiego / szkolnego 2016 / 2017.
Termin składania wniosków upływa 10 października 2016 roku.
 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
Ewelina Łęgowska


2016-07-29

Ogłoszenie

 


2016-07-29

Informacja o wynikach naboru na stanowisko  KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

>> Plik do pobrania

Informacja


2016-06-30

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie ogłasza nabór na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
>> Plik do pobrania:
Ogłoszenie


2016-03-02

 


2016-03-01

 

Pilotażowy program „Aktywny samorząd”

finansowany ze środków PFRON 2016 r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Sztumie informuje, iż z dniem 01 marca 2016 roku. rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd”, który jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych.

                                        Przyjmowanie wniosków:

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Moduł I

Moduł II - I półrocze

Moduł II - II półrocze

01.03.2016

30.08.2016

01.03.2015

15.04.2016  

18.04.2016

10.10.2016

 

Terminy dotyczące Modułu II programu „Aktywny samorząd”:

Data zakończenia przyjmowania wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016
do 15 kwietnia 2016 r.

Data zakończenia przyjmowania wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017
do 10 października 2016 r.

 

W 2016 roku realizowanych będzie 9 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”, tj. następujące formy wsparcia:

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 1  – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.
 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
 3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
 1. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Szczegółowe zasady i procedury realizacji programu, znajdują się na stronie www.pfron.org.pl  (zakładka „Aktywny samorząd”).

Wnioski w przedmiotowej sprawie można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie lub na stronie internetowej http://pcpr.powiatsztumski.pl, ponadto informacje na temat zasad ww. programu można uzyskać telefonicznie pod numerem tel.: (55) 640-30-75.

 

Kierownik Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Sztumie

Ewelina Łęgowska


2016-01-29

Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Psychologa
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zostanie zatrudniona:
Pani Agnieszka Żejmo zam. w Sztumie
Uzasadnienie:


Pani Agnieszka Żejmo posiada wymagane kwalifikacje na stanowisko psychologa  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą, w sposób profesjonalny odpowiadała na zadawane pytania oraz posiada odpowiednie doświadczenie niezbędne na wymaganym stanowisku.
Ponadto Pani Agnieszka Żejmo zaproponowała najniższą cenę za jedną godzinę świadczenia usługi w stosunku do pozostałych kandydatów.

Ewelina Łęgowska
Kierownik PCPR w Sztumie

                                                


2016-01-13

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIE
Ogłasza nabór na stanowisko PSYCHOLOGA – umowa cywilno-prawna

>> Plik do pobrania

Ogłoszenie o naborze


2016-01-04

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, informuje że w naszej jednostce udzielane są bezpłatne porady prawne.

Godziny przyjmowania interesantów :
•    Drugi i czwarty poniedziałek każdego miesiąca w godzinach 15.00. – 17.00.


 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:261
Treść wprowadził(a): Zienkowska Monika, 2019-05-23 13:38:03
Treść wytworzył(a): [brak danych], 2017-08-01 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-05-23 13:37:53