Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Archiwum ogłoszeń

Aktualne ogłoszenia - 2019

 

 

2019-07-17

Zapytanie ofertowe
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
Zaprasza do złożenia ofert cenowych na: sporządzanie diagnoz psychofizycznych dzieci umieszczanych w rodzinnej pieczy zastępczej

>> Plik do pobrania:

Zapytanie

 


2019-07-17

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIE
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO PRACY- psycholog

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

 


2019-05-31

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY- psycholog

>> Plik do pobrania:

Nabór


2019-04-09

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY- psycholog

>> Plik do pobrania:

Nabór


2019-03-06

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY- psycholog

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie


2019-03-06

Informacja o wyniku naboru na stanowisko: pracownika socjalnego

>> Plik do pobrania:

Informacja


2019-02-19

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY- pracownik socjalny

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie


2019-02-19

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy: pracownik socjalny


2019-02-05

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY- psycholog

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie


2019-01-24

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY- pracownik socjalny

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie


2019-01-17

Zapytanie ofertowe
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
/t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm../

I. Zamawiający:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
Adres do korespondencji: Os. Sierakowskich 15 82-400 Sztum
tel. 55 267-74-79, faks 55 267-74-79
Zaprasza do złożenia ofert cenowych na: sporządzanie diagnoz psychofizycznych dzieci umieszczanych w rodzinnej pieczy zastępczej
Praca w wymiarze: sporządzenie 30 diagnoz  psychofizycznych
Forma zatrudnienia: umowa zlecenia, od 1 lutego do 30 kwietnia 2019r.

>> Plik do pobrania:

Zapytanie


2019-01-07

Informacja dotycząca zapytania ofertowego na świadczenie usług w zakresie udzielania porad prawnych

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż na podstawie zapytania ofertowego na świadczenie usług w zakresie udzielania porad prawnych z dnia 10.12.2018r. została wybrana oferta Kancelarii Radcy Prawnego Barbara Sikorska.

Uzasadnienie dokonanego wyboru
Oferent spełnił wszystkie formalne i merytoryczne wymogi zapytania ofertowego oraz przedstawił najniższą ofertę cenową.

Ewelina Łęgowska
Kierownik PCPR w Sztumie